Gå til sidens hovedinnhold

I dag er Larvik 345 år!

Artikkelen er over 4 år gammel

Her er historien:

Ved erektionspatent 29.9.1671 ble Ulrik Fredrik Gyldenløves grevskap opprettet. Larvik by fikk samtidig kjøpstadrettigheter. Grevskapet omfattet grevens jordegods i søndre Vestfold med setegårdene i Brunla, Halsen og Fritzø med et betydelig jernverk i samme distrikt.

Etter Griffenfeldts fall fikk han også skjøte på Tønsberg grevskap 28.3.1678, som han solgte videre til Wedel 12.9.1683. Ved exentionspatent 27.2.1692 ble grevskapet utvidet til hele Brunla len, og navnet ble nå Larvik grevskap.

Da den siste Gyldenløve overtok grevskapet måtte Kongen sette grevskapet under administrasjon på grunn av økonomiske vanskeligheter. Christian Conrad Gyldenløve døde i 1783 og grevskapet ble overdratt til Christian Ahlefeldt. Grev Ahlfeldts sønn - som senere overtok grevskapet - kom også i økonomiske vanskeligheter, og overdro - ved skjøte 11.11.1805 - grevskapet til Kongen.

Kongen satt med Larvik grevskap til han ved skjøte 2.9.1817 overdro grevskapet til et Larvik-konsortium; Michael Falch, Mathias Sartz, prost Sartz og Børre Gether. Larvik grevskap falt sammen med den tidligere administrative enheten "Brunla len".

Ved siden av skattefrihet fikk greven utstrakte rettigheter. Han hadde birkerett som innebar myndighet til å utnevne dommere og kreve inn bøter, og kallsrett som gav han frihet til å ansette prester. I tillegg hadde han ansvar for skatteinnkrevningen.

Til daglig ble grevskapet styrt av en overinspektør, som i funksjon kan sammenlignes med amtmannen. I 1821 ble grevskapet avviklet, og sammen med Jarlsberg grevskap og Tønsberg by ble det slått sammen til Larvik og Jarlsberg Amt. (Senere Vestfold fylke)

Kilde: Statsarkivet i Kongsberg

Kommentarer til denne saken