Denne uken arrangeres det klesinnsamling for elevene ved Mellomhagen ungdomsskole. Prosjektet har kommet til etter initiativ fra elevene selv, og er holdningsskapende både når det gjelder sosial inkludering og miljøbevissthet.

– Det hjelper for å samle skolen, og sikre mer inkludering, sier Anna Hagen, Asma Nur, Marte Hagen og Caroline Mortensen, som er elever i 9. klasse.

Dette er en todelt innsamling. Brukbare klær går til Røde Kors og deres prosjekt «Hjerte for Larvik», mens ødelagte klær og øvrige tekstiler som sengetøy, håndklær, duker og gardiner går til Frelsesarmeen for gjenbruk eller gjenvinning.

– Det er flott at ungdommen tar ansvar, sier Ragnhild Bull Hansen, leder i Larvik Røde Kors.

Årlig innsamlingsaksjon

Dette er andre året ungdomsskolen har klesinnsamling. I 2016 startet det etter initiativ fra elevene selv. Innsamlingen gikk til Røde Kors og deres «Hjerte for Larvik»-prosjekt, som deler ut klær og annet utstyr til de som trenger det.

Leder i Larvik Røde Kors, Ragnhild Bull Hansen, forteller at de i fjor fikk inn veldig mye fra skolens innsamling. Hun takker elevene for engasjementet.

– Jeg blir rike rørt og stolt hver gang ungdommen viser slik god omsorg, sier hun.

Røde Kors har tall som sier at det i Larvik lever 1200–1300 barn under fattigdomsgrensa. Prosjektet «Hjerte for Larvik» hjelper om lag sju familier i uka.

Innsamlingsprosjektet går inn i Mellomhagens aktivitet som del av kommunens VIS-prosjekt (vennskap, inkludering og sosial kompetanse). Skolen har også andre prosjekter i løpet av skoleåret, blant annet Rondo, en idrettsdag der klassene må jobbe i team og inkludere for å få poeng, og Inkludert-festivalen som arrangeres i juni, der de inviterer neste skoleårs 8.-klassinger på besøk.

– Denne aksjonen handler om å skape gode holdinger blant elevene, som også smitter over på de voksne ved skolen når det gjelder å skape samhold og vise solidaritet, sier lærer Bjørn Erik Næss.

LES OGSÅ: Bruktmarked på Ra skole

All tekstil skal gjenvinnes

Østlands-posten skrev i september om feilen mange gjør ved å kaste gammelt og hullete tøy, spesielt undertøy og håndklær, i restavfallet. Nordmenn kaster ca. 52.000 tonn tekstiler i søpla hvert år. Dette er tekstiler som kan gjenvinnes.

For hver kilo som gjenvinnes og erstatter nykjøp, sparer du miljøet for en halv liter kjemikalier, ca. 2500 liter vann og over elleve kilo CO₂.

Miljøgevinsten kan altså være stor, og dette var til inspirasjon for Mellomhagen, som i år besluttet å samle inn tekstiler i tillegg til klær.

– På slutten av uka skal vi veie alt som er samlet inn for å måle miljøgevinsten, forteller Anna Hagen.

Det har vært for liten opplysning rundt det at alt av tekstiler, også ødelagt tøy, og andre tekstiler som sengetøy og gardiner, skal leveres inn til gjenvinning. Dette bli nå fokusert på ved Mellomhagen.