Store forventninger, store kostnader og mer fritid enn vanlig kan resultere i at par som i desember gledet seg til jul ønsker å skilles på nyåret.

Dette forteller Marianne Kaasa som har jobbet i Konfliktrådet i 21 år.

– Det er samme utvikling som etter sommerferien og påskeferien, når folk får tid til å se vekk fra jobben og henting i barnehagen, så får man øye på andre problemer som muligens ligger i bånn.

Hun vil gjøre folk oppmerksomme på Konfliktrådets gratis meklingstjenester. Konfliktrådet finnes i alle Vestfolds kommuner, og de har sine egne meklere og møtelokaler.

– Vi kan brukes uten at det koster noe. Det håper vi at flere blir klar over, sier Kaasa.

Fokus på barna

Det er som regel én halvpart av et par som tar kontakt med Konfliktrådet.

– Jeg har aldri opplevd at begge to har tatt kontakt med oss. Når den ene i parforholdet tar kontakt må vi innhente samtykke fra den andre parten før vi kan begynne å mekle. Det første vi gjør er å sjekke om de kan bli værende hos hverandre. I motsetning til advokater og rettsvesen tar vi utgangspunkt i hva paret selv ønsker, ikke lover og regler. Vårt mål er at konflikten skal løses på en smidig måte for alle parter, sier Kaasa.

Kaasa mener det er viktig for par som allerede har bestemt seg for å gå fra hverandre å tenke på barna.

– Foreldre som vil kutte alle bånd ti ekspartneren påfører barna smerte. Det som skjer etter et brudd, når hverdagen kommer, er at paret må forholde seg til hverandre igjen. Det kommer bursdager, konfirmasjoner og kanskje barnebarn. Noen ganger ser vi at par som kommer til oss endrer fokuset til barna. Det er godt å se, sier Kaasa.

– Snakk med hverandre

Grete Halle har verv som mekler i Larvik, med 13 års erfaring.

– Julen er en tid da mange opplever konflikter. Det kan komme opp etter en fest, eller man krangler på byen, og det er også dem som går fra hverandre.

Hvorfor dette skjer nettopp i julen tror hun kan være fordi det er en tid mange har høye forventninger til.

– Man tror man skal ha det så hyggelig, men så blir det ikke som man ønsket.

Dessverre ser de at det kan gå ut over barna.

– Foreldrene tenker ofte på konflikten seg imellom, og glemmer barna.

For å unngå konflikt i julen har Grete en enkel oppfordring:

– Kommunikasjon, snakk med hverandre, ikke la det vente til det blir en verkebyll i magen.

LES OGSÅ: Høyt alkoholforbruk går ut over barna

Gratis tilbud med rask responstid

Konfliktrådets oppgave er å hjelpe til med å løse konflikter, både lovbrudd og sivilsaker. Uansett hvilken type konflikt, og i hvilket stadium i konflikten man er, blir man oppfordret til å søke hjelp.

– Dette er et gratis tilbud, med rask responstid, sier mekler Grete Halle, som forteller at hun vanligvis bruker maks 14 dager på å være i gang med en sak.

Meklerne er inne i mange forskjellige situasjoner, som nabokonflikt, familiekonflikt, barnefordelingssaker, vold i nære relasjoner, mobbing og naskeri.

– Vi har store alvorlige saker, som voldssaker eller mobbesaker, men ofte er det også noen som bare ønsker å unnskylde seg for noe dumt de gjorde eller sa på byen.

9 av 10 avtaler ble innfridd

– Det vi kan hjelpe med, og som vi er gode på, er å legge til rette for å få folk til å snakke sammen når det har oppstått krangler, sier Marianne Kaasa, som forteller at de ser resultater.

– Selv om ikke alle blir enige, så ser vi at det hjelper på fastlåste konflikter.

Tall fra 2016 viser at 9 av 10 avtaler inngått i konfliktrådene ble innfridd.

– Vi innkaller først partene til et formøte, før eventuelt ett eller flere meglingsmøter, med mulighet for oppfølgingsmøte, sier Grete Halle.

Enkelte saker har hun alene, mens andre tar hun sammen med en medmegler. Hvis det er snakk om for eksempel partnerkonflikt eller voldssaker mellom en mann og en kvinne møter de alltid med en kvinnelig og en mannlig megler. Meklerne har også taushetsplikt, slik at alle parter skal føle at de er i en trygg setting.

– Som meklere er det viktig å bli oppfattet som nøytrale, vi holder ikke med noen.

Konfliktrådet har kontor i hvert fylke, og i Vestfold kan man kontakte kontoret i Horten hvis du ønsker et møte.

LES OGSÅ: Om natten klorer hun seg til blods. Om dagen driver fengselsrutinen henne til vanvidd. Julia er én av mange unge som er tatt for narkotikasmugling i Larvik