Prisen «Attraktiv by» deles i år ut for tredje gang.

– Vi fikk inn nesten 400 nominasjoner i fjor, og det vitner om et stort engasjement. Lokalpolitikere, byplanleggere og administrasjonen i kommunene har stor kunnskap om byutvikling. Folk flest er opptatt av byer som har gode byrom og er miljøvennlige, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mest i Europa

«Attraktiv by» er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Høyre-statsråden har stor tro på å løfte fram eksempler som kan inspirere andre.

– Mange av de norske byene er blant dem som vokser mest i Europa, og da vi må sørge for at vi har gode byrom og bedrer bokvaliteten både for innbyggerne og de som besøker byene, sier Sanner, som også er opptatt av å redusere klimautslippene.

Derfor understreker han viktigheten av å bygge rundt knutepunkter for kollektivtrafikk og bevare grønne områder og parker i områder der folk bor.

– Kombinasjonen av disse ulike virkemidlene gjør at byene blir mer attraktive, sier han.

Utvikling smitter

Sanner bruker Trondheim som eksempel. Byen fikk i 2015 prisen fordi sykehuset hadde blitt en grønn del av byen.

– Vi som rikspolitikere må i større grad være ansvarlige for at statlige bygg lokaliseres sentralt i byene, påpeker han.

Byer i en positiv utvikling smitter. Engasjerte lokalpolitikere og byplanleggere reiser til andre byer for å se på de gode eksemplene. I mange år ble det snakket om at Drammen kommune hadde skapt nytt liv i sentrum og gjort byen til et attraktivt bosted.

– Mange bypolitikere valfartet til Drammen for å se hva byen hadde fått til, sier han.

Folk flest er opptatt av byer som har gode byrom og er miljøvennlige.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)

 

Plankebyen

Sanner løfter fram Fredrikstad som et aktuelt forbilde.

– Byen har fått et bedre sentrumsliv og sørget for at stengte butikklokaler er gjenåpnet. Det er blitt lagt til rette for både gående og syklende, sier Høyre-statsråden, som synes byene generelt er blitt flinkere til å tenke mer langsiktig.

– Det handler ikke lenger så mye om bare å bygge en blokk eller et kjøpesenter, men om å utvikle hele kvartaler, sier han.

Nå kan du fram til 17. mars si hva du mener er gjort for å skape liv og trivsel i din by. Alle kan nominere kandidater ved å skrive forslag direkte på attraktivby.no eller å gå inn på Kommunaldepartementes Facebook-side. (ANB)