Italienske toner markerte overgang fra sommer til høst i Larvik kirke, og det med en intensitet til å føle på

Publikum fikk oppleve et spennende møte mellom kulturer, tidsaldre og kunstformer.