Fire millioner skal legge til rette for innovativt samarbeid

Kulturavdelingen og Kulturrådet informerte om ny tilskuddsordning.