– Lågen er en veldig spesiell elv

Numedalslågen er så langt den nest beste lakseelva i Norge, målt etter antall fanget fisk.