Fart og spenning under første utgave av Langestrand Grand Prix Open: – Jeg bremsa ikke en eneste gang!

Søndag satte alt fra 1. klassinger til voksne utfor bakkene på Langestrand i hjemmesnekra biler.