Larvik kommune skal utføre fjellsikringsarbeider i skrentene langs trappene på henholdsvis østsiden (Reipbanegate) og vestsiden (Ahlefeldts gate) av Mesterfjellet.

Sikringstiltakene som skal utføres består i hovedsak av innboring av fjellbolter og spettrensk av skrentene.

Arbeidene er planlagt utført i uke 35 og 36, og adkomst til Mesterfjellet vil være avstengt mens arbeid og rydding pågår, opplyser kommunen på sine nettsider.