Larvik sentrum formiddag

DEL

Larvik sentrum

Kl. 06.45 Koralmusikk på Bøkkerfjellet v/ Larvik Ungdoms Musikkorps.

Kl. 07.00 Salutt fra Bøkkerfjellet.

Kl. 07.15 Bekransning av Diriks bauta (Larvik torg). 17. mai – komiteens leder Thomas Løvald taler. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

Kl. 08.00 Flaggheising ved Byskogen sykehjem. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

Kl. 08.00 Flaggheising ved Furuheim sykehjem. Nanset Skolekorps spiller.

Kl. 09.15 Festgudstjeneste i Larvik kirke.

Kl. 09.50 Bekransning av Eidsvollsmannen Bryns bauta (Larvik kirke). Varaordfører Olav Nordheim taler. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

Kl. 10.00 Bekransning av Minnesmerket over de falne 1940–1945 (Larvik kirke). Flaggkommandør Trygve Bruun taler. Larvik Ungdoms Musikkorps spiller.

Kl. 10.00 Bekransning av Thor Heyerdahl – monumentet (Tollerodden). Abdirahman Rashid, nestleder i elevrådet ved Thor Heyerdahl videregående skole, taler. Musikkinnslag v/ Brynja Fredrikke Gjeterang og Selma Holbein (Thor Heyerdahl videregående skole).

Barnetoget

Kl. 10.15 Samling til barnetoget ved Herregårdssletta. Skoler og korps stiller på tildelte plasser. Kart over oppstilling.

Kl. 10.30 Barnetoget følger denne ruten: Storgata – Prinsegata – Larvik torg – Nansetgata – Sverres gate – Gunnar Thoresens vei – Festplassen i Bøkeskogen.

Avmarsj i følgende orden:

Flaggborg, 17. mai – komiteen, Larvik Skolekorps' drilltropp, Larvik Ungdoms Musikkorps, Hedrum barneskole, Kongshaugen kristne grunnskole, Frøy skole, Nanset Skolekorps, Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole, Østre Halsen Skolekorps, Østre Halsen skole, Østre Halsen Juniorkorps, Valby skole, Mellomhagen ungdomsskole, Ra ungdomsskole, Halsen Ungdomskorps, Sky skole, Langestrand skole, Verdensmesteren, Mesterfjellet skole, Thor Heyerdahl videregående skole (10 år).

Konferansier: Line Kaupang, forsanger: Anders Gjønnes. Korps på scenen: Larvik Ungdoms Musikkorps (dirigent Knut Øverland).

Arrangement formiddag

17. mai-komiteens leder Thomas Løvald ønsker velkommen. 17. mai-appell v/Mari Brandsæter Karlsen, elevrådsleder v/ Hedrum ungdomsskole. Musikkinnslag: Kor med elever v/ 5. klasse Fagerli skole. Leker for barna v/ Nanset IF.

Artikkeltags