Miljødirektoratet er ferdige med å behandle første pulje med søknader om støtte fra Klimasatsordningen, en støtteordning der 150 millioner kroner er satt av til «reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet». Direktoratet mottok i første runde mer enn 350 søknader fra kommuner over hele landet, heter det i en pressemelding.

Så langt har Miljødirektoratet fordelt omkring 17 millioner kroner til deltakelse i klimanettverk og innkjøp av ladeinfrastrukt for kommunale tjenestebiler.

Om lag 5 millioner kroner er delt ut til 21 klimanettverk som dekker 200 kommuner. De resterende 12 millioner kronene er fordel på 34 kommuner som vil kjøpe ladeinfrastruktur.

Miljødirektoratet har ennå ikke behandlet alle søknadene om støtte, men venter at det totalt vil bli gitt støtte til rundt 800 ladepunkter.

– Det er flott å se at så mange kommuner søker om støtte for å etablere kommunale ladepunkter. Dette har en viktig signaleffekt og gjør det lettere å velge elbil framfor en bensin- eller dieselbil ved neste bilkjøp, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Alle de resterende søknadene skal behandles framover mot sommeren, og i løpet av juni venter direktoratet å kunne gå ut med en samlet oversikt over alle tilsagn for 2018. (ANB-NTB)

LES OGSÅ: Lærerens elleville idé om å sperre elevene inne i et klasserom blir nå en realitet