Det sier Helle Stabel, som har tatt initiativet til portalen der det er hjelp å finne.

– Jeg, med flere, merker at folk ikke vet helt hvor de skal henvende seg. De vet ikke alltid forskjell på Start og Gründernettverket. Derfor tenkte jeg at det var bedre å lage én felles portal, forklarer Helle Stabel.

Hun taster inn vekstivestfold.no på sin PC og forteller.

– Det er Vestfold fylkeskommune som har gitt tilskudd til denne portalen, og jeg er redaktør. Her har vi samlet alle de offentlige aktørene i Vestfold innen innovasjon og entreprenørskap. Ved å gå inn her, skal du enkelt finne ut hva som er noe for deg, sier hun.

Helle Stabel merker allerede at den felles portalen gjør at aktørene jobber mer sammen. Blant annet gjennom en felles arrangementskalender.

Laget av en gründer

For å gjøre det klart, det som het Nettverksbanken før, heter nå Gründernettverket. Der jobber Helle Stabel i 60 prosent stilling.

– For å utvikle denne portalen, har vi brukt en ung gründer fra Horten, Ronny Bjørnstad i Vipnett, og jeg synes han har gjort en veldig bra jobb, sier Helle.

På åpningssiden av Vekst i Vestfold-portalen møter du først: Gründer i Vestfold? Vi hjelper deg. Under den fanen kommer så Ungt Entreprenørskap, Start, Gründernettverket og Silicia fram.

– Så er valget: «Jeg vil starte bedrift», eller «jeg har en gründerbedrift». Der du kan finne hjelpen som kan være aktuell for deg.

Under hver av fanene kan du få innledende informasjon så du ser hva som passer for deg og dine behov.

Les også: – Uansett om du jobber selvstendig eller er leder i en større bedrift, er du avhengig av å samarbeide

Begynn med Start

– Start gir hjelp til dem som lurer på å lage sin egen bedrift. Mens Gründernettverket er for dem som allerede har en bedrift. Der hjelper vi hverandre, forklarer hun.

– Men Silicia?

– Ja, det er en teknologi-inkubator, et tilbud til alle gründere med teknologi som en del av sin forretningsidé, sier Helle Stabel.

På VekstiVestfold-portalen er det også en oversikt over gründerhusene i fylket og Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune og Forskningsrådet.

Praktisk hjelp

Under hver av fanene, står det spørsmål som er vanlige å stille. Under «Jeg vil starte bedrift», kan du klikke på; Hvordan registrere firma? Så får du informasjonen du trenger.

– Her kan du finne svar på mange spørsmål og du kan finne hvem som kan hjelpe deg. I tillegg har aktørene og gründerhusene mange nyttige og spennende arrangementer folk kan være med på, forteller Helle.

– Og alt er gratis. Hun tenker at denne portalen bør markedsføres overfor folk som bor i Oslo og som tenker på å flytte til Vestfold.

– Her kan du få hjelp til å skape din egen jobb, sier Helle Stabel.