Ikke alle tenker negativt om Jernbanedirektørens kursendring: – Må få utredet et tredje alternativ

Jernbanedirektøren varsler om utilstrekkelige midler til planlagt utbygging av InterCity. Det betyr en ny mulighet for å se på et tredje alternativ, mener Erik A. Sørensen (BL) og Per Manvik (FrP).