Norge har 47 fra før. Nå kan dette Larvik-stedet bli nummer 48: – Vi er ganske optimistiske

– Mølen har nasjonal geologisk og historisk verdi, og vi fremmer forslag om at Mølen skal bli en nasjonalpark.