Få møtte opp for å høre om vindkraftparken, men tiltakshaverne fikk mange kritiske spørsmål

De var få, men det var ikke spørsmålene da selskapet bak Larvik vindpark presenterte planene sine. Naturvernforbundet stilte seg undrende til plasseringen av vindmøllene.