Det som kunne ha blitt kritisk for Elisabeth og kuene ble løst med en god idé: – Det var veldig god service

Elisabeth Irgens Hokstad og hennes kuer på Grøtting Gård sto plutselig uten vann da gravejobben på vannledningen tok mye lengre tid enn planlagt. Melkebonden er strålende fornøyd etterpå.