Legger om vannledningen og advarer mot hvitvask

HVITVASKING: Dersom man må vaske hvitt tøy, så sjekk først om vannet i springen er brunt. Det kan det nemlig bli når kommunen skal legge om en av hovedvannledningene i helgen.

HVITVASKING: Dersom man må vaske hvitt tøy, så sjekk først om vannet i springen er brunt. Det kan det nemlig bli når kommunen skal legge om en av hovedvannledningene i helgen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

En rekke husstander i Larvik vil få redusert vanntilførsel i helgen og muligens i flere uker framover.

DEL

– Det er helt umulig å si hvor lenge folk bør unngå å vaske hvitt tøy, men forhåpentligvis vil vi ha en bedre vannforsyningssituasjon allerede etter helga, sier Elvir Selimotic.

Fredag ettermiddag begynner arbeidet med omlegging av en hovedvannledning. Mye av Larviks rør- og ledningsnett er av eldre dato og hovedvannledningen som skal legges om nå ligger på Tagtvedt og forsyner gamle Tjølling kommune med vann fra Fagerli.

– Det er en stor ledning og en omfattende operasjon som skal gjøres nå, så vi har sagt at arbeidet trolig vil vare i rundt tre uker. Gravearbeidene vil være synlige på Tagtvedt, i et område der det nå pågår byggeaktivitet, sier Selimotic.

Det var den samme hovedvannledningen Larvik fikk problemer med i begynnelsen av september og som nå er årsaken til at vannledningen skal legges om på stedet.

LES OGSÅ: Det du heller ut i vasken kan gå rett i fjorden

Vannet kan bli brunt og trykket kan bli dårlig

Noe av jobben som skal gjøres er å legge om vannet slik at det kommer vann inn i rørene fra både Sandefjord og Larvik sentrum. Det er i den forbindelse at vannet kan komme til å få en rustfarge.

– Da vil vannet kunne få en annen strømretning, noe som vil kunne føre til at rustpartikler i rørene blir dratt med. Dersom vannet er brunt bør man kanskje ikke vaske hvitt tøy, sier Selimotic.

Eventuelt brunt vann i springen er altså da ikke forurensing utenfra, men fra selve rørene. Dette skal ikke være farlig på noe vis, ei heller sykdomsfremkallende, slår kommunen fast.

Områdene som kan oppleve å få brunt vann er kommunen øst for Lågen, deler av Torstrand, deler av Byskogen og Øya.

Områdene som i størst grad vil kunne merke trykkfall i forbindelse med omleggingen er husene som ligger høyest på Bisjord, Hegdal-området og høytliggende hytter i Ula og Kjerringvik.

Bedriftene på Hegdal er informert om arbeidet som skal gjøres, og Selimotic påpeker at noen risikerer at alarmer knyttet til sprinkleranlegg kan gå som følge av trykkfallet. Brannvesenet er også informert om arbeidet som skal gjøres. I tillegg til informasjon på kommunens nettsider vil det også bli hengt opp plakater i hytteområdene.

LES OGSÅ: Har utarbeidet skader på vannledninger på Bommestad og på Kverken

Kommunen i beredskap

– Vi har økt beredskap i forbindelse med dette arbeidet og skal prøve å informere så godt vi kan på både kommunens nettsider og facebooksider. Vi har også mulighet til å sende SMS til berørte husstander, sier Selimotic.

Dersom man opplever større problemer med vannet eller har behov for ekstra vann, er det mulig å kontakte kommunen direkte for å eventuelt få levert vann.

Tiden som er satt av til å fullføre arbeidet er i utgangspunktet tre uker, men som Selimotic påpeker;

– Så lenge vi forvalter gammelt og dårlig ledningsnett i Larvik vil det alltid være noe uforutsett som kan skje.

Artikkeltags