Her får studentlederen høre hvorfor Politihøgskolen bør flyttes fra Oslo til Larvik: – Kommunen er litt mer enn gjennomsnittlig interessert

PÅ BESØK: Mandag kveld var leder for studentstyret til Politiets Fellesforbund, Martin Danielsen, og styremedlem Julia Alvær (i midten) på besøk hos Sjøparken og Fritzøe Eiendom. Til høyre markedssjef hos Fritzøe Eiendom, Linda Brathagen.

PÅ BESØK: Mandag kveld var leder for studentstyret til Politiets Fellesforbund, Martin Danielsen, og styremedlem Julia Alvær (i midten) på besøk hos Sjøparken og Fritzøe Eiendom. Til høyre markedssjef hos Fritzøe Eiendom, Linda Brathagen. Foto:

Mandag kveld var studentstyret til Politiets Fellesforbundet invitert til Larvik for å diskutere en mulig framtidig Politihøgskole på Sjøparken eller på Bergeløkka. – Kommunene som tar initiativ har et fortrinn, sier leder Martin Danielsen.

DEL

– Larvik er mer enn gjennomsnittlig interessert i en ny og framtidig Politihøgskole, sier næringsrådgiver i Larvik kommune, Jørgen Johansen.

Han har kjørt Martin Danielsen og Julia Alvær i studentstyret til Politiets Fellesforbundet, fra Sjøparken på Agnes og hit; til Fritzøe Eiendoms kontorer på Sanden.

– Vi er veldig interessert i å vise studentene et tydelig engasjement i denne saken. At vi i Larvik er opptatt av studentenes meninger og ønsker, og at de samtidig blir satt grundig inn i tilbudet her i kommunen.

Bra at Larvik tar initiativ

Bakgrunnen for saken er den pågående prosessen rundt en mulig flytting av Politihøgskolen i Oslo. I en nå vedtatt stortingsmelding står det blant annet; Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

– Det er fornuftig at man nå ser på muligheten å flytte høgskolen ut av Oslo, sier studentstyrets leder Martin Danielsen.

Blålysregionen

■ I forbindelse med presentasjon av den nå vedtatte Stortingsmelding 18 (2016–2017), «Bærekraftige byar og sterke distrikt» og Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, ble det varsla en utredning av omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er også under vurdering, og skal ses i sammenheng med lokalisering av statlige arbeidsplasser.

■ Politihøgskolen har i dag en desentralisert struktur med virksomhet både i Bodø, Kongsvinger, Oslo og Stavern.

■ Larvik som vertskapskommune og Vestfold/Telemark som region har gitt et samlet ja til alternativet Blålysregionen.  Det finnes to alternative tomteareal: Bergeløkka og Sjøparken.

– For oss er det viktigste å ha en god skole, som utdanner gode politibetjenter. Det er viktigere enn hvor skolen ligger. 

Han har allerede vært på besøk i Kongsvinger og Moss.

– Da både Larvik og Kongsvinger allerede har et samarbeid med justissektoren, gjør dette kommunene ekstra spennende for oss. Og selvfølgelig er det et fortrinn at Larvik selv tar et initiativ, og viser en tydelig interesse.

LES OGSÅ: Kjeder du deg i lunsjen? Sjekk ut Mari og Kjetils geniale tips!

Ingen intern konkurranse

I går ble altså «Blålysregionen» presentert. 

– Larvik står som vertskapskommune og Vestfold/Telemark som region har ressursene, fagkompetansen, erfaringen og tomtealternativene, sa en engasjert ordfører Rune Høiseth.

Jeg tror aldri jeg har opplevd større enighet om et prosjekt, noen gang. Vi er helt sikre på at Larvik er den beste lokasjonen for framtidens politiutdanning.

Ordfører Rune Høiseth

– Jeg tror aldri jeg har opplevd større enighet om et prosjekt, noen gang. Vi er helt sikre på at Larvik er den beste lokasjonen for framtidens politiutdanning.

Studentene besøkte først Sjøparken, og deretter Fritzøe Eiendom, som vil bygge Politihøgskolen på Bergeløkka. 

– Men her er det ingen intern konkurranse, poengterte markedssjef i Fritzøe Eiendom, Linda Brathagen.

– Det viktigste er at høgskolen kommer til Larvik. Det vil ha enorme ringvirkninger for oss alle, uansett lokalisering.

Studentene selv var opptatt av infrastruktur, natur, øvingsområder og fleksible bygg for framtida. Styremedlem Julia Alvær var fornøyd.

– Vi har blitt tatt utrolig godt imot. Vårt håp er at vi studenter høres når den endelige beslutningen skal tas. Derfor er det viktig å ha en god oversikt over de ulike alternativene.   

Artikkeltags