Om å ta seg til rette

POLITIKERNE FEIER IKKE TING UNDER TEPPET: De som heretter tar seg til rette, lager dype sår i naturen nær strandsonen, gir blaffen i å bygge som omsøkt eller ikke har søkt i det hele tatt, stikk i strid med lover og regler – og blir ferska, må heretter regne med at det ikke lenger er politikere som rydder opp og får det hele feid under teppet, skriver BedreLarviks Erik A. Sørensen.

POLITIKERNE FEIER IKKE TING UNDER TEPPET: De som heretter tar seg til rette, lager dype sår i naturen nær strandsonen, gir blaffen i å bygge som omsøkt eller ikke har søkt i det hele tatt, stikk i strid med lover og regler – og blir ferska, må heretter regne med at det ikke lenger er politikere som rydder opp og får det hele feid under teppet, skriver BedreLarviks Erik A. Sørensen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSkyt først og spør siden er et ordtak som i Larvik i ettertiden bare bør forbli et ordtak. Den kommunale administrasjon, og 10 av 11 politikere i Planutvalget mente igjen den 26.3.19, at tiltakshaver har tatt seg til rette på Normandbo. Kun Frp's representant Per Manvik mener at tiltakshaver slett ikke har tatt seg til rette ...

Les også: Mente Frp-Manvik hadde opptrådt illojalt – utvalget ville ikke behandle veisak på nytt

Det er nok nå Larvik. De som heretter tar seg til rette, lager dype sår i naturen nær strandsonen, gir blaffen i å bygge som omsøkt eller ikke har søkt i det hele tatt, stikk i strid med lover og regler – og blir ferska, må heretter regne med at det ikke lenger er politikere som rydder opp og får det hele feid under teppet. Den tid er forbi. Det skal reageres så hardt at det er ordentlig ubehagelig om man prøver seg og blir ferska. Det er preventivt. Heretter skal det heller ikke være rom for å kunne påstå at det i Larvik er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker.

Les også: Naboer vil tillate bruk av hyttevei – det går neppe kommunen med på

I min tid som folkevalgt i Larvik, etter at kommunene Lardal og Larvik slo seg sammen, har det blitt hvisket i mine ører at bare du har de rette kontaktene, så «får du ordnet det meste» i Larvik kommune. Den tid er over. Det gjelder alle veier. Tiltakshavere med entreprenører, skal forholde seg til tillatelser og rammer, likeså skal kommunens ansatte, ledere som saksbehandlere, levere som forventet. Rettferdighet og lik behandling gjelder for alle, enten du har stor eller liten lommebok, eller er godt inne i «varmen» blant personer med makt og innflytelse. Det skal ikke være rom for å kunne hevde forskjellsbehandling.

Les også: Kommunen vurderer politianmeldelse: – Vanskelig for oss at vi blir framstilt som at vi tar oss til rette 

Larvik skal være en ja kommune. Det skal bli en raskere ja kommune. Vi ønsker alle en høy bygge- og anleggsaktivitet og utvikling. Det skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og en attraktivitet for at flere bor og jobber hos oss. Den kommunale organisasjonen må levere innenfor de frister som er satt og gjerne langt raskere enn maksimumsfrister. Blant de raskeste i Norge i 2020? Unnskyldningenes tid fra vår kommunale administrasjon, om hvorfor man ev. ikke klarer å levere innenfor vedtatte frister, er forbi. År etter år med diagnoser og forklaringer på hvorfor man henger etter, er over. Det er slutt på tålmodigheten. Det samme kravet gjelder fra innbyggerne ovenfor de folkevalgte – få fart og en ny kultur i Larvik. Når 10 av 11 politikere i Planutvalget igjen stadfestet den 26.3.19 at nok er nok i Normandbo saken, er vi på rett vei hva gjelder kultur. Parallelt skal tjenesteproduksjonen i Plan og Byggesak bli bedre.

Les Kåre Sandnes', styreleder i H & K Sandnes AS, innlegg om saken: – Det er naivt å tro at anleggsvei skulle oppfattes som en «oppgradert» gangsti

Kultur initieres og preges fra toppen, administrativt som politisk. I kommunevalget 9.9.19 velger innbyggerne veien videre.

Artikkeltags