Kvinner i lokal-politikken 2019

Marit på skogstur 2015

Marit på skogstur 2015

Av
DEL

MeningerI anledning kvinnedagen vil jeg gjerne få kommentere om kvinner i lokalpolitikken. Kvinner er halve befolkningen og selvsagt skal begge kjønn være jevnt representert i styringen av kommunene! Noe annet forteller at kvinner på en eller annen måte fortsatt blir undertrykt.

I Larvik er pr dags dato bare 28 % av kommunestyrerepresentantene kvinner. Flere av partiene er bedre enn dette, men snittet er svakt. Mitt eget parti Miljøpartiet De Grønne har to representanter inne og begge er menn. Dessverre har vi ikke blitt bedre. Da jeg nå i februar leverte forslaget til nominasjonslista vår, var det med kun 4 kvinner av 14 kandidater og øverst troner 2 menn. Vi er altså grundig slått av Larvik Venstre på dette området (om ikke på andre områder :)) som har 2 kvinner øverst på lista. Gratulerer! Av medlemmene våre i Larvik er det imidlertid halvparten kvinner, så stol på at jeg har ringt dem og spurt om de vil stå på lista vår. Vi har også spurt kvinner som ikke er på medlemslista, som vi antar stemmer MDG. Statistikken fra 2015 viser forøvrig at Miljøpartiet de Grønnes kvinneandeler var på 44 prosent på landsbasis (www.ssb.no/valg).

Lokalpolitikken handler om å fatte vedtak som legger rammer for hva folk i kommunen kan gjøre, om å ta beslutninger som merkes av omsorgstrengende og skolebarn, utøve makt over næringsinteressene og forvalte naturen, klimagassutslipp og miljøskadelig avfall. Politikk handler om å samordne motsetningsfylte interesser og løse konflikter, helst uten å undertrykke dem som ikke er enig.

Hvorfor er det vanskelig rekruttere kvinner til å bestemme over lokalpolitikken? De jeg fikk nei fra forklarte at de hadde en slitsom og krevende jobb og eller har små barn. Kan dette være den reelle grunnen eller er det noe annet som ligger under? Menn har vel også krevende jobber og små barn? Er fedre mindre villige til å være hjemme med ungene mens mor er på møte?

Jeg fant en kronikk på forskning.no om kvinner og politikk. Her nevnes at en del politiker-kvinner ikke liker ordet makt. De sier heller at de deltar, påvirker eller har innflytelse. Men politiske beslutninger jo er maktutøvelse. Det handler mye om konflikt, autoritet og om å ta mer eller mindre upopulære valg.

Da vil jeg spørre: Tåler menn mer motstand for sine avgjørelser i politikken enn kvinner? Får kvinner mer motstand i politikken enn menn? Er menn mer glad i å ha autoritet? Ligger det fortsatt sterkere i mannsrollen å utøve makt enn i kvinnerollen?

Får menn mer støtte når det stormer enn kvinner? Og - kan det hende at kvinner blir upopulære når de utøver makt, mens menn tolereres bedre?

Det kan ligge en rolleforventning her som en elefant i rommet. I anledning kvinnedagen vil jeg oppfordre alle til å tenke gjennom spørsmål om kvinner og makt.

Og forresten - MDG er ikke et parti med lang fartstid, så jeg vil tro at andelen kvinner som sier ja til å stille høyt på lista vår kommer til å øke dramatisk innen 2023.

Les alle innleggene om Kvinnedagen 2019 HER
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags