I den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag, stilte stortingsrepresentant Sonja Mandt (Ap) fra Vestfold spørsmål om hvorfor politiet i Vestfold, som allerede har en presset økonomi, må ta regninga for den utvidede grensekontrollen på ferjeankomstene, som regjeringen har pålagt dem. Spørsmålet var rettet mot justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Både han og Mandt er fra Larvik, som er en by der politiet nå må su på labben når det gjelder politifolk og oppgaver.

LES OGSÅ: I Larvik er det ikke råd til nok politifolk for å betjene egen by

Alle vikariater er avsluttet og i pengepungen ligger det bare kvitteringer - og ei stor regning.

Statsråden bekreftet det han også svarte ØP for to uker siden - det kommer ingen penger. Ikke fra han i hvert fall.

- Hvis representant Mandt mener det er behov for det, regner jeg med at hun tar det opp i AP, svarte Anundsen.

Løper enn så lenge

Politiet i Vestfold har eget budsjett på rundt 386 millioner kroner i 2016.  90 prosent av totalbudsjettet slukes av lønninger til politifolkene som jobber her (80 prosent) og ti prosent går til blant annet leie av bygg og andre faste utgifter knyttet til bygg og anlegg.

Da sitter politiet i Vestfold igjen med en pott på knappe 39 millioner kroner for hele året. Grensekontrollen, som er en ekstraordinær utgift her og nå, jafser i seg seks millioner kroner på bare åtte måneder. Den endelige regninga er ikke klar.

Budsjettpengene skal deles mellom Vestfold-byene.

Grensekontrollen er det regjeringen som har pålagt, og per nå løper den ut til 11. november etter å ha blitt forlenget et par ganger etter oppstarten i november 2015. Så langt har det ikke kommet noen ny melding om at den skal videreføres. Det vil i så fall medføre ytterligere utgifter. Om det eventuelt denne gangen vil bli iberegnet i nytt budsjett for 2017, er uvisst.

Rammer politiet

- Belastningen er svær, repliserte Mandt under den ordinære spørretimen da Anundsen ga sitt svar.

LES OGSÅ: Spør justisministeren om hvorfor lokalpolitiet må ta regninga sjøl

Hun viste til den vanskelige situasjonen politiet i Vestfold, inkludert Larvik, er i nå som vikarbruken er kuttet og pungen tom.

- Det går klart utover andre oppgaver, understreket hun.

Fire i år - ett neste år

På forhånd hadde stortingsrepresentanten fra Ap levert følgende spørsmål til statstråden.

«Vestfold politidistrikt har fått store oppgaver når det gjelder grensekontroll, både i Larvik og Sandefjord. Det er på åtte mnd. i år brukt rundt 6 mill. kr. til et av totalbudsjett på 39 mill. kr. Dette betyr dårligere bemanning i andre deler av distriktet, og vikarbruken er redusert eller avviklet. Hvordan mener statsråden at de økte oppgavene skal løses?»

LES OGSÅ: Politiet blir opptatt med passjekk litt til – og da må du vente

Statsråd Anundsen svarte i Stortinget det samme som han tidligere har svart til ØP på samme spørsmål, at lokalpolitiet selv har ansvaret for å fordele ressursene sine.

- Politiet er en rammefinansiert virksomhet, påpekte Anundsen, som også satte spørsmålstegn ved tallene Mandt viste til.

Han påpekte at Sør-Øst politidistrikt har fått 1.2 milliarder kroner i 2016.

Imidlertid er det slik at tidligere Vestfold politidistrikt opererer med sitt eget budsjett for 2016. Det gjør også de tre andre tidligere politidistriktrene, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Telemark. Fra neste år blir det ett budsjett for hele Sør-Øst politidistrikt.

Av totalpotten Anundsen viser til, er det cirka 386 millioner som når politiet her i fylket.

Får hjelp av toll og skatt

I sitt svar i spørretimen, påpekte også Anundsen at politiet har mulighet til å få bistand fra tolletaten og skatteetaten under grensekontrollen.

Mandt stilte også spørsmål om justisministeren hadde vurdert å ta i bruk politistudenter fra politihøyskolen i Stavern, for å bruke dem til grensekontroll, slik at politiet kunne ta seg av andre presserende oppgaver.

LES OGSÅ: Norge forlenger grensekontrollene

- Det er ikke gratisarbeid det heller. En del av studentene kan benyttes til det, men skatteetaten og tolletaten er der hvis det er behov for det, sa justisministeren, og pekte på at politiet har muligehet til å få hjelp til grensekontrollen.

 

Leder for grenseavdelingen i Vestfold, som er lokalisert på Torp, Petter Johansen, opplyser til ØP at politiet i Vestfold allerede benytter seg av bistand fra tolletaten for å gjennomføre grensekontrollene.

- Vi samarbeider med toll. Skatt har vært litt til og fram, sier han.

I sommer da passasjerantallet var høyt, fikk politiet hjelp fra folk fra skatteetaten til å ta kontrollene. Nå klarer de det selv ved hjelp av tollbetjenter, som også som regel er på ferjeankomstene for å utføre sine oppgaver.

LES OGSÅ: Luk(t)er ut valutasmuglerne og Arkeolog smuglet amfetamin og kokain i dashbordet

- Nå klarer vi stort sett å utføre den grensekontrollen vi er pålagt av POD (Politidirektoratet, red.anm.) i forhold til den ordren som er gitt, opplyser han.

Snart ett år med utvidet grensekontroll

Ved Larvik politistasjon var situasjonen i våres så presset at de måtte ansette vikarer for å rekke å gjøre jobben sin, det selv om det da ikke var avklart hvordan dette skulle dekkes inn økonomisk.

Stasjonssjef Tor Eriksen sa den gang følgende:

– Dette koster jo. Vi registrerer hva vi bruker i Larvik, og så får vi se etterpå, sa han da.

Så viste det seg at det ikke kom en eneste ekstra krone fra regjeringenfor å dekke opp for denne uforutsette utgiften som var et resultat av dem massive asylstrømmen som kom til Norge i fjør høst og vinter.

Justisdepartementet har så langt ikke annonsert om grensekontrollen blir rundet av den 11. november, som er sluttdatoen som i utgangspunktet er satt, eller om det kommer ytterligere utsettelser.