– Alle i reiselivsbransjen er velkommen. Det er NAV Larvik som arrangerer, forteller Elin Bjørnsdatter Ivarson.

 Sammen med Larvik kommune er NAV med i EU-programmet Interreg, som har som mål om å styrke regionene, og i prosjektet Kobra, som handler om hvilken kompetanse næringslivet trenger.

– Vi er rett og slett ute etter å finne framtidens kompetansebehov, sier hun.

– Hvorfor et eget bransjeseminar for besøksnæringen?

– Jo, fordi NAV i Norge bruker over sju milliarder kroner i året for å få folk ut i jobb. Og da må vi jo vite hvor jobbene finnes og hva slags kompetanse som kreves, svarer hun.

I Kobra-prosjektet er spesielt to bransjer valgt ut, og den ene er besøksnæringen. Den består av alle innen reiseliv, som hoteller, restauranter og aktører som tilbyr opplevelser.

– Den bransjen sysselsetter mye ungdom og folk med minoritetsbakgrunn, og det er grupper vi jobber mye med, forklarer Ivarson.

Fokus på samarbeid

Tittel for dagsseminaret på tirsdag er «Sammen er vi enda sterkere».

– Vi meldte oss på tvert, smiler Antonio Rossiello Schön, som er kjøkkensjef på Pica Pica.

– Vi vet for eksempel at kokker er en utfordring å få tak i, nikker Elin.

– Vi har mange innvandrere som har gode matkunnskaper, men problemer med å få seg jobb. Og restaurantene sliter med å finne medarbeidere i sesong. Kanskje vi kunne lage en slags pool med tanke på jobber til vår bransje? undrer Antonio.

– Det er en god idé, vi har jo et integreringsmottak i Larvik, sier Elin.

– Seminaret fokuserer på samarbeid, nikker Hilde Berg Hansen i NAV.

Les også: Jan og Toves overnattingssted får bedre score av gjestene enn alle andre steder i Larvik

Hvordan løfte?

I forbindelse med Kobra-prosjektet har hun gjort 50 kvalitative intervjuer med blant annet besøksnæringen for å høre hva slags kompetanse den trenger nå og i framtiden?

– Vi har til sammen 85 påmeldte til nå, pluss framtidens medarbeidere fra Salg og servicelinja på Thor Heyerdahl videregående, sier Elin Bjørnsdatter Ivarson.

De har invitert driverne av Foldvik familiepark, Høyt og Lavt og Hotell Atlantic til å komme med sine betraktninger rundt samarbeid.

– Vi har slått på stortromma og bedt den svenske guruen innenfor stedsutvikling, Christer Asplund, for å forelese og lede en workshop med tittelen: «Not only my way, it is all about efforts», legger Olav Rønneberg til.

– Vår store drøm er at vi går fra seminaret på tirsdag med nye ideer til samarbeid og utvikling, sier Elin Bjørnsdatter Ivarson entusiastisk.