Larviks fjordbyvisjon må vise vei!

MOT OG VILJE: Larviks framtid bygges av mot og vilje til positiv endring – av folk som vil noe, med visjoner, skriver artikkelforfatterne.Arkivfoto

MOT OG VILJE: Larviks framtid bygges av mot og vilje til positiv endring – av folk som vil noe, med visjoner, skriver artikkelforfatterne.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Staten vil investere milliarder i en ny jernbanetrasé i Larvik. I vår egen by! Fantastisk! Men de vurderer å bruke pengene feil. Vi kan risikere å få en gigantisk betongbro tvers over vår stolte sjøfront. Det bryter mot Fjordby-visjonen. Nå må vi være smarte og bruke statens penger på god byutvikling – og få en topp moderne stasjon i Kongegata på kjøpet. Vi er modne for å velge nå.

DEL

MeningerLarviks egenart og naturlige kvalitet er vår kontakt med sjøen. Byens sentrum danner et amfi fra Bøkeskogen til fjorden. Framtidig stasjonsplassering må forsterke, ikke ødelegge denne kvaliteten. Derfor må jernbanen bort fra sjøfronten. Nå må vi holde fast ved Fjordby-visjonen. Det er det vi har visjoner til – å guide oss når nye situasjoner oppstår og vanskelige retningsvalg skal tas.

Nye tider krever nye løsninger. Når dagens jernbane ble bygget gjennom Torstrand i 1870-åra, var Storgata en sentrumsgate. Det lå flere stasjoner utover i Tjølling. Morgendagens tog skal gå i stor fart, og det vil bare stoppe ett sted. Etter 140 år er det tid for nye løsninger, nye løsninger som former byen dit vi vil. Sjøfronten utenfor Storgata blir åpen og fri når jernbanen flytter. Hva den skal brukes til bestemmer vi i Larvik selv. Det finnes noen som trekker på skuldrene og sier at Indre havn uansett blir bygget ned. Hvorfor det?! Vi velger selv våre politikere og vi bestemmer selv hvordan kontakten med havet og horisonten skal være framover. Vi må holde fast ved Fjordby-visjonen, vi må passe på sjøfronten vår i all tid framover. Bane NOR synes tog og togskinner er flott. Det er klart de vil ha høy løsning i Indre havn. Vi synes byens sjøfront er finere uten. Det burde egentlig være et enkelt valg.

I framtiden skal ikke toget dundre gjennom Indre havn. Ikke gjennom byen heller. Det skal dukke stille ned under bakken ved Lågen og komme fram igjen på perrongen i Kongegata. En stasjonsplassering der vil binde sammen Bøkeskogen, Torget, Hammerdalen og sjøfronten. – Torstrand, Herregården, Tollerodden og Hammerdalen vil henge sammen med sentrum. Hvis vi vil! Ikke uten utfordringer, men vi kan vi løse dem sammen.

La oss se det i øynene, Larvik sentrum er slitent. Det har vært slik lenge. Vi har kommet til et punkt der vi må spørre oss selv: Fortsatt nedgang eller ekstrem forvandling? Vi har gjort det før. Se på Hammerdalen – totalt forandret på 10–12 år. Se på Indre havn – totalt forandret på 48 timer! Vi kan gjøre det igjen. Det er når vanene utfordres kraftig, at rommet for nye tanker og nye løsninger er størst. Nå utfordres våre vaner. Morgendagens sentrum har andre funksjoner enn det handelsmønsteret vi har vokst opp med. I nær framtid må vi skape møteplasser og rom for aktivitet. Se på skøytebanen på Torget, se på indre havn – det er arenaer for å møtes; arenaer for aktivitet.

Med penger fra staten kan vi gjøre store endringer i en slik retning – etter våre egne valg. Vi står foran en historisk mulighet for å rydde opp, vitalisere og pusse opp vårt stolte bysentrum. Jernbanebyggingen under sentrum, fra øverst i «Politibakken» (Karlsrogata) og ned til Kongegata vil gi oss en unik mulighet. Se på tegningen som Åke Berg har «oversatt» fra mulighetsanalysen av Kongegata-alternativet. Anledningen vil ikke komme igjen. Slik vitalisering får vi ikke råd til uten penger fra staten. Nå må vi gripe den sjansen.

Vi får også endelig muligheten til å knytte Bøkkerfjellet sammen med Torget. Den vesle parken og det vakre platået med utsikt over byen og havet er en unik ressurs. I dag ligger det merkelig nok litt i bakevja. Og vi bruker den for lite. En radikal oppussing av Larvik sentrum med stasjon i Kongegata vil være en egnet anledning til å orientere sentrum mot Bøkkerfjellet. Med heis ned til Indre havn, uten en jernbane i veien, vil sentrum, Hammerdalen og sjøfronten henge sammen i ett sammenhengende stykke – endelig!

Stasjonen i Kongegata vil skape vitalitet og grunnlag for omsetningsøkning for næringsdrivende i sentrum, først og fremst. – Ganske raskt til og med. Den beste måten å påvirke framtiden på er å forme den, ikke være et offer for den. Derfor engasjerer vi oss. Vi må skape den framtiden vi ønsker å se. En stasjon i Indre havn vil ødelegge både Sentrum og sjøfronten, mens en jernbanestasjon i Kongegata kan bli et viktig middel for vitalisering av Larvik sentrum. Men det forutsetter klok planlegging.

Mange er urolige for byggeperioden i et så ekstremt oppussingsprosjekt som vi står foran. Det er forståelig. Men det er også nødvendig å skille mellom overdreven uro og fornuftig bekymring. Ja, det må lages en grøft i bakken fra Jegersborggate til Kongegata. Men ikke alt i ett stykke. Med såkalt «cut and cover- metode» kan det bygges 50–100 meter av gangen før det legges lokk over, bit for bit. Larvik Torg, sentrumsgater, møteplasser og parkanlegg kan dermed ferdigstilles lenge før toget går sin første tur i den nye traseen. Verneverdig hus og andre trehus kan flyttes bort og settes tilbake. Det er gjort mange steder før. – Og det vil naturligvis bli nok parkering. Der Kongegata svinger seg opp fra et trangt veikryss i Dronningensgate/Storgata i dag, vil det bli en stor åpen plass under den nye stasjonen. Hvordan privatbilismen blir i framtida vet ingen, men det vil uansett bli plass til både busser/av-på-stigning og godt med parkering. Med rulletrapper opp til perrongen er problemet løst. Mulighetsanalysen for Kongegata viser også rikelig med andre P-muligheter.

Dette får vi til! Larviksfolk kan samarbeide om store prosjekter. Med gode forberedelser og sterkt samarbeid på tvers – mellom dem som blir berørt, de som planlegger og bygger, og alle oss andre som ønsker en ny framtid for byen vår, vil Larviks ekstreme forvandling bli et eksempel som andre byer kan lære av og inspireres av. Vi forutsetter at prosessen framover håndterer hver enkelt familie som blir direkte berørt, på en respektfull og forutsigbar måte. Det behøver ikke bli kaos som noen frykter. Radikal byfornying kan planlegges og gjennomføres ordentlig. Fjordbyen – Pionérbyen – Dugnadsbyen; la oss bygge den sammen! Larviks framtid kommer ikke på skinner. Den bygges ikke av stål og sviller. Den bygges av mot og vilje til positiv endring – av folk som vil noe, med visjoner. Og det har vi i Larvik. La oss bruke Bane NORs investeringer til å virkeliggjøre den; Fjordby-visjonen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags