Toget kommer – byen består

Stasjonsplassering: Hensikten med dette innlegget er i første rekke å peke på at stasjonsplassering ikke kun dreier seg om av- og påstigning, skriver Per Øystein Andersen.Arkivfoto

Stasjonsplassering: Hensikten med dette innlegget er i første rekke å peke på at stasjonsplassering ikke kun dreier seg om av- og påstigning, skriver Per Øystein Andersen.Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev 

Larvik skal få en oppgradert togforbindelse til alle knutepunkter i den nye regionen innenfor 20–30 minutters reisetid – om toget er i rute. I tillegg skal vi nå vår hovedstad på under 1,5 time, og vi skal kunne sitte i samme tog til Kristiansand og Stavanger. Dog er «vi» begrenset til de som er noe yngre enn meg.

Før dette skjer må diverse instanser enes om hvor vi kan gå av eller på toget i Larvik. Det er ingen enkel sak å enes om.

Blir det Indre havn, Bergeløkka, Kongegata eller et sted ved Elveveien, tja fremtiden vil vise.

Hva er faktum?

Togene vil komme både vestfra og østfra. Stoppestedet vil være mellom sjøen og Farris eller mellom Gloppebrua og Bommestadbrua, men sør for E18. Gjennom dette området kommer det et dobbeltspor med perrong et sted.

Selv har jeg pendlet Larvik-Oslo i over 20 år. Jeg startet i 1989, og det var før Nationaltheatrets stasjon sto ferdig. Vi brukte Vestbanen som lå i Vika. Det ble laget tunnel fra Skøyen til Oslo sentralbanestasjon – senere også mellom Sandvika og Lysaker.

Nationaltheatret og Stortinget står ennå. Til og med er det en stor underjordisk T-bane stasjon under Egertorget. Bygningene over står.

I Karl Johans gate kan vi både gå og kjøre bil. Selvfølgelig var det mange som opplevde anleggsperioden som utfordrende, men hvem tenker på dette nå. Det er mindre enn 30 år siden anlegget var klart.

Naturligvis er det vondt for alle som vil bli involvert i endringer her i Larvik ut ifra sin bosituasjon og også sitt næringsgrunnlag. Det må vi alle ha stor forståelse for. Jeg håper bare at alle myndigheter er i stand til å ta raske avklaringer slik at en kan komme seg videre. Dessverre er det antydet at byggestart først skal skje rundt 2030. Tidsperspektivet fra vedtak til i igangsetting er bekymringsfullt. Det skal være 3 stortingsvalg før spadene kan settes i jorda. Med min erfaring hva gjelder budsjettkamper i Stortingsmiljøer, er jeg virkelig engstelig. Altfor mange store prosjekter har lite forutsigbarhet i seg, eller skal vi si forpliktelser. Det blir en kjempeutfordring for lokale politikere å presse på behovet for midler til gjennomføring.

Lokalt håper jeg at våre politikere jobber for å prioritere helhetsperspektivet. Jeg skulle ønske at alle partier vil samarbeide – i alle fall når en lokalt har fattet et vedtak.

Når jeg leser at rådmannen kan tenke seg å bruke 70 millioner på oppgradering av gamle «Rombær`n» skole, samtidig som vi vet at det mangler x antall millioner på å ferdigstille Festiviteten, blir jeg usikker.

Jeg håper kommunestyret ser poenget. Det skal i gang en stor transformasjon av hele Grandkvartalet. Det vil si at store deler av kvartalene i nedre sentrum endres. Samtidig skal – om Kongegata alternativet velges – en stor endring planlegges i bydelen Lia.

Kan det være en fornuftig tanke å se Grandkvartalet, utvikling av områdene rundt Rombergbakken, Karlsrogate, Haraldsgate, Nedre Torggate og Prinsegata i en større sammenheng.

Om en ser at flere utviklingsprosjekt er element i en større sammenheng, burde kommunestyret nå holde igjen i forhold til større prosjekt i bynære området. Det være seg offentlige som private.

Helt konkret kan jeg se for meg en underjordisk stasjon plassert fra Karlsrogate videre mot Nedre Torggate og et trafikalt knutepunkt i kvartalet Haraldsgate, Nedre Jægersborggate – Karlsrogate. Jernbanen kan komme ut i det fri i nordre ende av Bødkterfjellet og fortsette videre i viadukt opp Hammerdalen.

Tenk da et rådhus fra Nedre Torggate mot Festiviteten kombinert med et konferanse/læringssenter i dette området.

Jeg minner om Larvik sin sentrale plassering i den nye regionen. Dette burde markedsføres.

På sikt ser jeg for meg Storgata/Dronningens gate under Herregårdssletta. Få bundet sammen Kirkestredet med Storgata (delvis som gågate). Da ville den naturlige formen på Indre havn virkelig kunne utvikles. I tillegg kan man planlegge bruk av bygningene ved både gamle Mesterfjellet og Torstrand skoler. Det ligger store potensialer her. Larvik fengsel blir kanskje flyttet på sikt?

Det er flere perler langs Storgata. Ikke minst gjelder dette hagene mellom Rombergbakken og Bødkterbakken.

Bydelen Lia og bymiljøet rundt Torget ville bli spart. Sentrum ville i det store og hele fungere som nå, og på sikt gi utviklingsmuligheter til ulike etableringer.

Hensikten med dette innlegget er i første rekke å peke på at stasjonsplassering ikke kun dreier seg om av- og påstigning. Larvik sentrum har behov for en oppgradering, men la oss få en helhetsvurdering og ikke en «fasettutvikling» – litt her og der. Man bør nå konsentrer seg om områdene mellom Nedre Torggate – Storgata – Haraldsgate og Prinsegata.

Det trafikale ligger bedre til rette i dette området enn i Lia.

Jeg innrømmer at saken er svært komplisert, men likefull må vi se endringene i et 100-årsperspektiv.

Bergeløkka vil kunne brukes til boligutbygging for dem som dessverre må flytte, og som ønsker seg sentrumsnær beliggenhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags