Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha flere barn med på mekling

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er store endringer på gang på kontoret som hjelper til når mor og far sliter. Blant annet vil de involvere barna i mye større grad når det er brudd i familien.

Familievernkontoret hjelper familier gjennom vansker, konflikter og kriser.

De senere årene har de blitt enda mer opptatt av barnas medvirkning. Barnestemmen skal tidlig inn og skal i større grad høres som en selvstendig aktør.

– Barna kommer først, det kan vi ikke få sagt ofte nok, sier Bjørnar Bertheussen, daglig leder ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold, som dekker Larvik og Sandefjord.

– Mekling handler om å få til best mulig avtale for barna, og vårt mandat som meklere er å se til at foreldrene lager en avtale som er best for barna, legger han til.

– Barna vet best

Familievernkontoret oppfordrer alle foreldre som skal til mekling om å ta med barna.

– Vi har vært positive til at barna skal bli med tidligere, men nå vektlegger vi det enda sterkere, sier lederen.

– Noen foreldre uttrykker at de ønsker å skåne barna, og derfor ikke ønsker å invitere dem med. Dette er forståelig, men barna er som oftest allerede eksponert for konflikten. Ved å ta dem med, gir man barna en mulighet til å uttrykke sin oppfatning og bli lyttet til, sier psykolog og mekler Kristin Wallentin, og understreker at dette er i tråd med FNs Barnekonvensjon.

ØP har vært i kontakt med en mor som mener det er både riktig og viktig at barna nå i større grad er involvert i prosessen med familievernkontoret.

– Jeg skulle ønske at barna mine fikk være med, da jeg selv gikk gjennom et brudd og mekling for seks år siden. Kan dere ikke høre på barna? spurte jeg. Men jeg fikk beskjed om at vi skal skåne dem mot konflikten og belastningen det var for dem. Selv visste jeg at barna mine hadde mange tanker om hva som var best for dem, som de burde fått mulighet til å si i meklingen. Barna vet best, sier hun.

LES OGSÅ: 30 foreldrepar i Larvik var så uenige om samvær med barna at de måtte til retten for å ordne opp

Svarer på spørsmål før mekling

Denne høsten har Familievernkontoret, som holder til i Sandefjord, vært pilotkontor i et prosjekt som på landsbasis skal endre meklingsordningen og gjøre den mer fleksibel og brukervennlig.

Et annet tiltak – utover det å involvere barna i større grad – er at foreldre nå får spørsmål de svarer på før de går til mekling.

– På den måten kan vi grovsortere konfliktnivået, slik at vi i større grad vet hva foreldrene kommer med, forklarer Bjørnar Bertheussen.

Dersom svarene på spørsmålene indikerer et høyt konfliktnivå, settes to meklere inn og forsøker å få til en lengre meklingsprosess mellom foreldrene.

– Vi skal bruke mer ressurser og tilby foreldrene mer før de eventuelt går til retten. Endringene skal i større grad motivere foreldre til å løse saken, forklarer han.

LES MER: Samværskrangel endte med at «Jan» ikke fikk se datteren på tre år

Kortere ventetid

En del av endringene som fra 2018 innføres nasjonalt, er at familievernkontoret skal bli enda mer brukervennlig, spesielt digitalt.

– Man skal kunne finne all relevant informasjon på nett og få meklerattest elektronisk. Det skal også være lettere å nå oss og bestille time, sier lederen.

De siste årene har ventetiden gått ned, ifølge tall fra SSB. Det ble brukt kortere tid på sakene målt i antall dager, og det var samtidig sterkest vekst i antall familievernsaker med varighet på under to måneder.

I dag har kontoret en gjennomsnittlig ventetid på 16 dager, en halvering fra 32 dager i 2015.

– Det skyldes dels at familievernet har fått flere ressurser og dels justering i forhold til drift, mener Bjørnar Bertheussen.

Psykolog og mekler ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold, Kristin Wallentin, sier at det er svært uheldig å måtte vente, når man først har oppsøkt familievernkontoret.

– For et par år siden kunne man risikere å måtte vente i ti uker. Nå kan man få time samme uke, hvis man er heldig. Kortere ventetid er hele tiden et mål for oss, sier hun.

LES MER: Renathe bruker egen erfaring i arbeidet som advokat innen barnerett

– Finnes ingen «quick fix»

Flere par og familier oppsøker familievernkontoret for å få hjelp nå enn før.

Ifølge statistikk fra SSB arbeidet familievernkontorene med nesten 37.800 familievernsaker på landsbasis i fjor, noe som er en økning med 9 prosent fra året før.

Dette er den kraftigste økningen på denne siden av tusenårsskiftet.

Kristin Wallentin forteller at i motsetning til hva mange tror, så foregår de fleste meklingene i fred og ro.

– Det er heldigvis bare en liten gruppe som opplever at det er veldig konfliktfylt. Det er overraskende mye latter og glede, sier psykologen.

Vi er på vei inn i julehøytiden, og for en del familier kan ferie og forventninger by på store utfordringer.

Men noen konkrete samlivsråd ønsker ikke familievernkontoret å dele i media inn mot juletiden.

– Nei, partips får du ikke av oss. Det blir for enkelt. Det finnes dessverre ingen «quick fix», sier Bjørnar Bertheussen.

Men én ting kan han råde par som sliter med:

– Vær tidlig ute med å oppsøke oss, helst før det murrer. Mange par kommer for sent. Det sier de selv også, at de skulle kommet mye før, sier han.

Kristin er enig.

– Det er så mye lettvint der ute. Vi ønsker å være en kontrast til det. Det er vanskelig å fikse forholdet med gode råd i avisa, men vi tror vi har noe mer å bidra med og at vi i mange tilfeller kan hjelpe. Vi representerer noe mer enn en coach. Vi vil gjerne at folk skal komme hit. Noen ganger holder det med en time, sier hun. 

Livets støtdemper

I gangen treffer vi familieterapeut John Vatne. Også han er opptatt av at folk oppsøker familievernkontoret tidlig nok.

– Vi kan fort bli et skilsmissekontor, et sted der vi fortaper oss i tyngre saker. Men det må ikke brenne for at folk skal komme her, sier han.

Han forteller at seksualitet har blitt et sentralt tema.

– I lang tid har familievernkontoret tenkt på seksualitet som privat og personlig, og man snakket ikke om det. Nå har vi samarbeid med en sexolog og snakker mye mer om disse temaene, som er en viktig del av et samliv, sier han.

Å jobbe med familievern, som innebærer familier i oppløsningen og tidvis høyt konfliktnivå, synes de ansatte er givende. De opplever at mange familier er takknemlige for den hjelpen de får.

– For oss er det gode at vi hjelper en god del familier, og vi bidrar til noe meningsfylt. Kjærlighet er et lite brukt ord, men det er veldig fint å tenke på at det er det vi jobber med, sier Kristin Wallentin.

– Kjærlighet og behov for å bli elsket. Til syvende og sist handler det om det. Det betyr så mye å investere i dem man har kjær. Hos partnere, barn og familie henter vi krefter. Det blir kalt «livets støtdemper» å ha en partner. Men når det butter og blir krig? Da blir hele livet så preget, sier Bjørnar Bertheussen.

Familievernet

■ Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt.

■ Gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. 

■ Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier som ømnsker bistand til parforholdet, mekling, foreldresamarbeid eller andre familieproblemer.

■ Årlig kommer rundt 110.000 personer til familievernet

■ Tallet på nye kliniske saker har økt fra 491 i 2015 til 560 i 2016 ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold som dekker både Larvik og Sandefjord.

■ Antall meklingssaker  er noe redusert fra 2015 og 2016, da vi i større grad enn tidligere henviser til eksterne meklere (ca. 25% av sakene).

■ Tjenesten er gratis og krever ikke henvisning.

■ Familivernet driver også flere typer kurs og samtalegrupper for barn etter foreldrenes brudd.

■ Det er  lovpålagt at familievernet skal finnes over hele landet, og tilby behandling, rågiving og mekling.

■ På familievernkontorene møter du spesialutdannete fagfolk, blant annet psykologer og barnevernpedagoger med videreutdanning i familieterapi.

Kilde: www.bufdir.no

Kommentarer til denne saken