Larvik kommune får tre millioner for å satse på de unge

Styringsgruppen og prosjektgruppen fra kommunen hadde oppstartseminar sammen med representanter fra Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret UIS forrige uke.

Styringsgruppen og prosjektgruppen fra kommunen hadde oppstartseminar sammen med representanter fra Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret UIS forrige uke.

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal gjøre barnehagebarn og elever flinkere til å lese og skrive.

DEL

– Med midlene fra Utdanningsdirektoratet får vi nå mulighet til å jobbe med lesing og språk på en mer systematisk måte enn tidligere, sier virksomhetsleder Tuva Enger i Larvik kommune til kommunens nettsider.

Larvik kommune har søkt om å bli språkkommune, og nå har Utdanningsdirektoratet godkjent søknaden og bevilger tre millioner kroner til en satsing både i barnehage og skole.

Prosjektet startet våren 2019, og var ut 2020.

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at 16 prosent av alle norske 15-åringer ligger på et kritisk nivå når det gjelder leseferdigheter, og at ikke mange nok barn som sliter blir oppdaget tidlig nok til å sette inn viktig innsats. Tidligere undersøkelser viser at det er sterk sammenheng mellom sosiale og språklige ferdigheter.

– Vi vet at barn trenger språk for sosialt samspill fra tidlig alder. Forskning peker på en svært sterk sammenheng mellom sosiale og språklige ferdigheter. Barn med gode sosiale ferdigheter har også gode språklige ferdigheter. Språk er nødvendig for sosial deltakelse og sosial deltakelse vil bidra til læring av språk, sier Enger.

Larvik kommune har utviklet nye leseplaner for trinnene 1.–4. trinn og 5.–7. trinn i Larvik-skolen, og disse er nå godt tilpasset den nasjonale strategien for utvikling av gode leserferdigheter.

– Med økonomiske støtte, en dyktig prosjektleder, en kompetent prosjektgruppe, gode lokale nettverk og veiledere fra Universitet i Stavanger og direktoratet tror jeg vi kommer til å lykkes med dette, sier Enger.

Hun er en av tre personer i styringsgruppa for prosjektet, og har med seg virksomhetsleder for barnehage, Sissel Gro Johnson, og PPT-leder Rikke Janet Hellum.

I tillegg er det plukket ut en stor prosjektgruppe bestående av en rektor, lærere, barnehagestyrere og ansatte samt noen i kommunens administrasjon.

Disse får nå oppfølging av utdanningsdirektoratet og to nøkkelpersoner ved Universitetet i Stavanger, som er veiledere.

Her er hele prosjektgruppa:

■ Prosjektleder: Merethe Vestnes, teamleder 1.-4. trinn Jordet skole

■ Gro Svolsbru, tospråklig fagrådgiver fellesfunksjoner barnehager

■ Åse Lill Evensen, styrer Solstad barnehage

■ Julie Nyegaard Hauger, PP rådgiver

■ Heidi Bjørk, styrer Tun barnehage

■ Lillian Bund Mathisen, kontaktlærer 1. trinn Østre Halsen skole 

■ Jo Arne Ellingsen, rektor Sky skole

■ Mari Boro Abrahamsen, SFO-leder Østre Halsen skole

■ Susanne Skjelfjord Jørgensen, TPO (tilpasset opplæring koordinator) Tjodalyng skole 1.-10 trinn

■ Hilde Rosenblad, teamleder 1.-4. trinn, Kvelde skole

■ Hanne Hellenes, Kvalitetsrådgiver Skole

Artikkeltags