– Det virker som lærerne er positive og mener at dette er et godt verktøy, sier Bjørge Riksfjord.

ØP har den siste tid sett på den digitale satsingen i kommunen, som blant annet innebærer at 1600 elever har tatt i bruk iPad i skolen.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Larvik ser ikke bort fra at holdningene kan endre seg når iPad i skolen ruller ut for fullt i løpet av de neste årene og den digitale satsingen virkelig får fotfeste.

LES OGSÅ: Denne gjengen skal endre lærernes hverdag

– Lurt med sunn skepsis

Omveltningen har bare så vidt begynt. Innen 2018 skal alle elever ha hver sin iPad i skolen.

– Når dette rulles ut for fullt, alle lærere og elever er involvert og man ser effektene tydeligere, da kan det være at det dukker opp elementer som ikke er bra. Hvis man ser at prosjektet går i feil pedagogisk retning, vil det være min oppgave å fronte dette. Men nå er det ingenting som tyder på at lærerne er negative, sier han.

En undersøkelse gjort blant alle lærere i Larvik våren 2015 kan bekrefte noe av det samme.

Der skulle lærerne ta stilling til om de tror en digital enhet vil være nyttig i undervisningen, om de tror det øker motivasjon og om de tror det vil øke prestasjonen.

Svarene viser at et stort flertall av lærerne tror det vil være både nyttig i undervisningen og motiverende for elevene. Når det gjelder økning av prestasjonen er lærerne mer usikre.

– Man bør ikke godta og ukritisk sluke som en ferdig sannhet at all bruk av ny teknologi er positivt. Det kan være lurt med litt sunn skepsis. Det gjelder i alle virksomheter, sier Riksfjord.

LES OGSÅ: Slik kan du bli en god digital forelder

Mer enn iPad

Innføring av iPad er bare en del av den digitale satsingen til kommunen.

Larvikskolene har også valgt bort Microsoft og deres officeprodukter og gått over til Google Apps for Education som læreplattform.

Larvik kommune har dermed, som en av få kommuner i landet, en ganske uvanlig kombinasjon av Googles nettjenester og Apples nettbrett.

– Det nye systemet innebærer at man har et mye mer moderne og fleksibelt kontor og kommunikasjonsløsning som er plattformuavhengig. Det gjør det for eksempel mye enklere å samskrive dokumenter eller veilede elevene, sier kommunens «educational technology» rådgiver Jørn Andersen, og gir noen eksempler:

– I stedet for å sende masse mail fram og tilbake, kan man samarbeide ved å skrive sammen samtidig som man kommuniserer. Og der man før rettet en stil med blyanten, kan man nå gå direkte inn i teksten, mens den produseres.

Bjørge Riksfjord sier at også her virker det som lærerne er fornøyde. Det har heller ikke rundt denne overgangen kommet motbør.