Denne førsteklassen ligger an til å ta en imponerende seier

I første klasse på Valby er ikke elevene i tvil når lærer Henrikke spør om de vil se på skjerm eller lese? - Lese! roper de 22 elevene begeistret. Det kan føre til seier i Norlis nasjonale lesekonkurranse.