Nå har Unn Kristi (31) flyttet kommunens kontor til et bedre sted

– Denne flyttingen mener jeg er utelukkende positivt for hele bygda!