Nå er dette bygget kjøpt for en million kroner

Nå har et lokalt ektepar kjøpt hele bygningsmassen på Herland Mølle.