Satte vannscooter på henger etter sommeren, men nå er den borte

Vannscooteren sto parkert på land. Det trodde i hvert fall eieren.