■ Styrtregn ■ Stiv kuling ■ Jordskredfare ■ Høy vannstand ■ Innstilte ferjer

Det er meldt om kraftig nedbør og stiv kuling i helgen. To farevarsel er allerede sendt ut, og nå er varselet gult for Larvik og omegn.