Årsmøte for IOGT i Vestfold

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Årsmøtet for Området IOGT i Vestfold ble holdt i IOGT i Larviks' lokaler mandag 4. mars. Det møtte 27 representanter pluss 8 deltakere fra Region Sør og IOGT sentralt.

DEL

FORENINGSNYTTLederen for området Roar Olsen fra IOGT i Larvik ble valgt som møteleder. Lederen ønsket spesielt kveldens foredragsholder, IOGT's politiske rådgiver Malin Lenita Vik, velkommen.

Årsmeldingen viste at det pr. 31/112-2018 var 239 medlemmer i Vestfold og at det var stor aktivitet i 3 avdelinger, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Prosjektet Hvit Jul som markeres hvert år i november/desember hadde spesielt stor oppslutning.

Det ble i ovennevnte tre byer gjennomført flere stands på bl.a. kjøpesentrene. Det ble delt ut mange brosjyrer om at personer som feirer jul sammen med barn ikke burde bruke alkohol på juledagene.

Det ble understreket at julen var barnas. Aksjonen åpner for en underskrift kampanje for ikke å drikke alkohol på disse juledagene. På de nevnte stands ble det 748 underskrifter pluss et stort antall direkte på IOGT.no sine sider. Totalt i landet ble gitt ca. 17.000 underskrifter. 

Flere ikke-medlemmer ønsket å være med på stands denne gangen og meldte også interesse for deltakelse i organisasjonen og prosjekter.

I ukene 46, 47 og 48 deltok Området IOGT i Vestfold på utstillingen Dugnad mot vold mot barn.

Utstillingen var i samarbeid med FO Vestfold, LO Vestfold, Krisesenteret, IOGT, Redd Barna og Voksne for barn.

Utstillingene var på bibliotekene i Horten, Tønsberg og Larvik. Alle steder og i hele uker fant utstillingen sted med dyktige foredragsholdere. IOGT fikk på en fin måte presentert seg med sine prosjekter rettet mot temaet. Tilbakemeldingene lokalt, sentralt i IOGT og samarbeidspartnerne tyder på at slike prosjekter er det fint å samarbeide om.

Områdestyret startet på høsten en annonsekampanje i lokalavisen med faktaopplysninger om alkohol. IOGT's logo og henvisning til IOGT.NO samt mobiltelefonnummeret til områdets leder kom tydelig fram i annonsene. Forberedelsene og gjennomføringen ble gjort i godt samarbeide med Knut Ole Sjølyst. Kampanjen fortsetter inn i 2019. 

I samarbeid med Sentralkontoret og et utvalg i vår region er det laget solide leserbrev som lokalavisene har tatt inn.

Områdestyret er også orientert om at Region Sør har inngått leieavtale i Larvik for sine kontorbehov. De lokale avdelinger vil bli orientert om adresser for kontoret og tilhørende møtelokale.

Reviderte regnskapet for området og Vestfold Edruskapsfond ble godkjent.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av områdestyret.

Kasserer Johan Magnus Mortensen og sekr. Roar Holm har et år igjen av sine valgperioder.

Nåværende leder Roar Olsen og styremedlem Tom Ingar Hauge ble valgt for 2 år.

Valgkomiteens forslag på styret for Vestfold Edruskapsfond ble vedtatt slik for 2019: Knut Ole Sjølyst, Per Jan Ringdal og Johan Emil Ringdal.   Alle tre for 1 år.

Malin Lenita Vik var møtets foredragsholder. Hun fortalte om sin bakgrunn og om arbeidsoppgaver hun har som politisk rådgiver i IOGT. Hun la stor vekt på de oppgaver hun og IOGT har dette året med tanke på kommune- og fylkestingsvalget. Det er gjort avtaler med flere avdelinger om offentlige møter med alle politiske partier om de alkoholpolitiske handlingsplaner og praktisering i kommunene.

Hun understreket at lokalavdelingene, som lokalt kjente, forbereder tid og steder for møter med partiene. Den praktiske delen kan være det lokale ansvaret og den politiske delen samt gjennomføringen var hennes og IOGT sentralt sin oppgave å gjennomføre.

De fleste politiske partier har sine program for kommunevalget ferdige ble det hevdet, men det er mye å diskutere fram til valget i september. Helst bør åpne politiske møter holdes før sommerferien, dvs. før juni måned sa hun.

Hun orienterte også om øvrige ansatte i IOGT sentralt og om hvilke oppgaver den enkelte har i organisasjonen.

Etter årsmøte var det tradisjonell bevertning og livlige diskusjoner om lokale tiltak og aktiviteter.

Roar Holm

sekr.   

Artikkeltags