Larvikfirma må punge ut til borettslag i Sandefjord

Den langvarige striden mellom Mo Borettslag 16 og Inter Eiendom Sandefjord om oppvarmingsanlegget som ikke ble som forutsatt, er bilagt.