Larvik Håndballklubb ble i Agder lagmannsrett dømt til å betale tidligere daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen 560.000 kroner i utestående lønn. I tillegg ble klubben dømt til å dekke 350.000 kroner i saksomkostninger. Avgjørelsen er så langt ikke rettskraftig, og LHK hadde frist til 19. februar på å avgjøre om de ville anke saken videre til landets høyeste domstol.

Nå slipper de det.

- Vi er fornøyde med at saken er ute av verden, men vi ønsker ikke å kommentere hva forliket består i, sier styreleder i Larvik HK, Harald Gaupen.

Saksomkostningene i rettsapparetet på 350.000 vil håndballklubben trolig måtte dekke. Hva det endelige kravet fra tidligere daglig leder Bruun Hansen har endt i, vil som sagt ingen av partene kommentere.

Etter det ØP har grunn til å tro, var det viktigste for Bjørn-Gunnar Bruun Hansen å bli ferdig med saken før han begynner i ny jobb som daglig leder i ØIF Arendal.

I pressemeldingen heter det at:

Til grunn for forliket ligger det en aksept av dommen i Agder Lagmannsrett som ga Bruun Hansen medhold i sitt krav. Styret i Larvik Håndballklubb har valgt å legge dommens premisser til grunn, og at det pt foreligger et legitimt lønnskrav. For å overholde rettsfrister måtte klubben anke saken til Høyesterett innen fristen fredag 27. januar, denne anken er nå trukket. Begge parter er glad for at saken er tilbakelagt, og at man nå kan se fremover. Styreleder Harald Gaupen sier at Larvik Håndballklubb setter pris på Bjørn Gunnar Bruun Hansens konstruktive medvirkning til å finne en god løsning på situasjonen. Bruun Hansen håper på sin side at forliket kan bidra til ro rundt klubben han har et stort hjerte for, og at styre og ledelse nå kan fokusere på klubbens øvrige utfordringer og ønsker lykke til med dette.