Sjokkbeskjed til alle ansatte i LHK mandag kveld

Samtlige ansatte og spillere i LHK blir fristilt fra kontraktene med umiddelbar virkning mandag, og at klubben innstiller alle betalinger.