Slik havnet LHK i gjørma

Artikkelen er over 5 år gammel

Et minusresultat på nesten ti millioner kroner i 2014, og en totalgjeld på over 16 millioner. Slik er den dystre økonomiske situasjonen i Larvik Håndballklubb.

DEL

– Normalt sett ville et slikt selskap bli sendt til skifteretten, men de sportslige resultatene er så bra at klubben er verdt å forsøke å redde, sier Harald Gaupen som er konstituert som daglig leder i LHK, og som skal forsøke å lose klubben gjennom den verste stormen Larvik Håndballklubb har opplevd.

Utgangspunktet kunne altså vært bedre. Inkludert de fire millionene som klubben fikk låne av kommunen i høst, har LHK nå en totalgjeld på 16 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden utgjør 9,5 av dette, hvilket blant annet inkluderer to millioner i offentlige avgifter.

Den største posten på 5,4 millioner heter «annen kortsiktig gjeld», og ifølge Gaupen er dette flere ting, men en vesentlig del av beløpet er forskudd på sponsormidler for 2015.

I påvente av den pågående redningsaksjonen innstilte klubben i går alle utbetalinger av gammel gjeld. Dette for at ingen kreditorer skal forfordeles om aksjonen ikke kommer i havn, og klubben går konkurs.
 

Les også: LHK innstiller alle utbetalinger

Ti millioner i underskudd

Mens Larvik HK håpet å ende på 36,2 millioner i driftsinntekter i fjor, viser Gaupens foreløpige tall et resultat på 28,5. Altså et gap på hele 7,7 millioner. Det forklares med svikt i sponsorinntekter, og denne posten alene er selvsagt årsak i mye av elendigheten.

Det samlede minusresultatet for 2014 er imidlertid enda større, og viser ifølge det ureviderte regnskapet nesten 9,8 millioner kroner i underskudd. Da har man også måttet akseptere avskriving på fordringer på hele 4,5 millioner kroner, samtidig som Jippi Lekeland gikk med 1,5 millioner i minus i fjor.

At ikke det samlede underskuddet dermed er enda større, skyldes blant annet at klubben brukte 1.750.000,- mindre på lønn og sosiale kostnader i fjor enn det som var budsjettert.
Totalt har for øvrig Jippi Lekeland kostet klubben seks millioner kroner. Det er ennå ikke funnet en kjøper av lekelandet, men klubben arbeider intensivt med å løse dette.
 

Positive holdninger

Selv om Larvik Håndballklubb for øyeblikket står med begge bein godt plantet i gjørma, ser Gaupen lyset i tunnelen.

– Vi har så langt hatt en fantastisk oppslutning med store og små innbetalinger. Holdningen er også positiv fra lokale næringslivsaktører og våre samarbeidspartnere. Selv om vi langt fra er i mål, er utviklingen positiv, konstaterer Gaupen, og forteller at Protector Forsikring står klare til å undertegne ny treårsavtale med LHK hvis situasjonen løser seg.

– Klubben har jo en unik sportslig resultathistorie og er en viktig ambassadør for Larvik. Det norske landslaget ville kanskje heller ikke hatt de samme resultatene uten LHKs kompetanse. Vi skylder derfor å gjøre en ordentlig innsats for å prøve å redde klubben.

Et av hovedmålene, om han lykkes, er at LHK skal ha positiv egenkapital innen 1. januar 2017. Blant tiltakene han mener er nødvendig for å komme dit, er et nytt regime til å lede og styre klubben. Dette for å gjenreise tilliten, og starte med blanke ark.

– Men det kan godt hende at noen fra det eksisterende styret bør være med videre for å sikre kontinuitet. Det er imidlertid ikke opp til meg, påpeker Harald Gaupen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om stort og smått som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags