Dorothea Bache (1824–1916). Født i Larvik. Stilte i 1850 ut et portrett av Ole Bull i Ole Møhls bokhandel i Bergen og tok imot portrettbestillinger der. Medvirket s.å. også på Kungliga Akademins utstilling i Stockholm med bildet En fattig kvinne. Representert i Norsk Folkemuseum med et portrett. Pikenavn Elligers. MS: Elligers gate.

Kunsthåndverk!

Birgitte Bøe (1965–2014). Sophus Bugges gate 1. Flere utstillinger i larvikområdet, Oslo, Stockholm, Tokyo og New York. MS: Nanset.

Mary Archer Heggen (1872–1966). Kirkestredet 11. Mange bilder med motiver fra fjellet. Malte også portretter. Heggens byste av faren Colin Archer ble avduket i 1950. MS: Tollerodden.

Gro Jessen (1938–2003). Omsland. Blant landets mest sentrale tekstilkunstnere i andre halvdel av 1900-tallet, én av nestorene innen stofftrykk og tekstildesign og samtidig en fornyer av tekstile uttrykksformer. En rekke utsmykninger, bl.a. ved Sentralsykehuset i Akershus og høyblokken i Regjeringskvartalet. Også flere separatutstillinger. Hennes arbeider er innkjøpt av en rekke museer og institusjoner. Tildelt Norske kunsthåndverkeres ærespris i 2000. MS: Et sentralt sted i Kjose.

Regine Brun Arctander (1858–1931). Født i Tjølling, vokste bl.a. opp i Hedrum. Skrev bl.a. to bøker med skjønnlitterære småstykker: Fra min barndoms dal (1904) og Storebror og andre smaastubber (1915). Dikterverket Fadervor (1923) bygger på bønnene i Fadervår. Flere dikt og tekster ble publisert i tidsskriftet Urd. MS: Ved Hedrum kirke.

Karin Benedicte Berg (1896–1991). Strandebakken 76, Helgeroa. Skrev tre romaner, tre skuespill og flere føljetonger. De første føljetongene utkom i USA. Den første føljetongen på trykk i Norge var Bare en bonde i Jarlsberg og Larviks Amtstidende i 1926. Bodde med ektemannen i Nordfjordeid, der hun var instruktør for skoleteatret, men beholdt barndomshjemmet i Helgeroa til 1975. MS: Ved Gamlegymmen kulturhus.

Aagot Holst (1865–1928). Bjerggaden og Kongens Gade. Arbeidet primært med underholdningslitteratur, i første rekke for barn. Oversatte flere eventyr til en enkel og lettfattelig norsk. Oversatte også enkelte bøker for voksne og skrev egne bøker, først og fremst små vers. Sammen med sin yngre søster, tegneren Asta Andersen, utga hun i 1897 Gunnar og Ada (Søsterens skitsebog II). Hennes mest omfattende selvstendige utgivelse var barneboka Magnus Barfot og Stein: en beretning om to smågutter, som utkom i 1905. Holsts fiksjonsverden er en tradisjonell trygg verden, der alle har sin faste plass i samfunnet, fra tatere til skipsredere. Kanskje politisk ukorrekt i dag? MS: Den lille plassen ovenfor Molteberggården.

Else Elisabeth Koren (1832–1918). Herregården. Gift med teologen Ulrik Vilhelm Koren 18. august 1853. De forlot Norge for USA mindre enn én måned etterpå. Ekteparets første år på prærien i Iowa ble nedtegnet av Elisabeth Koren i hennes dagbok, utgitt i 1855. Med mot og overbevisning møtte hun alle utfordringene ved pionérlivet og utviklet seg til å bli en respektert og dyktig husfrue på prestegården i Washingtons Prairie, Iowa. MS: Ved Herregården.

Emerentze Munch (1786–1868). Født i Larvik. Emerentze Munchs Optegnelser, publisert i Skilling-Magazin i 1883, representerer et sjeldent kvinneperspektiv på samtidens begivenheter. Begynte på sine «erindringer» i februar 1862, det året hun fylte 76 år, og avsluttet skrivearbeidet 31. desember s.å. Var samfunnsengasjert og opptegnelsene hennes omhandler, i tillegg til det mer personlige som berører henne og hennes manns liv, historiske og politiske hendelser i Norge, Danmark og Europa. Teksten gir leseren en tidsreise tilbake til slutten av 1700-tallet og første halvdel av 1800-tallet og er dermed et verdifullt bidrag til å forstå livet i Christiania på denne tiden. MS: ???

Anna Lindhjem (1875–1963). Født i Larvik. Lærer og organist. Betydelig forskningsinnsats innenfor norsk instrumenthistorie. Flere bøker om musikkhistoriske emner, bl.a. en bok om musikkinstrumenter i Bibelen. Hovedverker: Norges orgler og organister til og med 1914 (1916) og Kvinnelige komponister og musikkskoleutgivere i Skandinavien (1931). Minnested: ???

Helene Kaupang (1921–1993). Født på Kaupang. Var bl.a. helsesøster, bestyrerinne ved «Kveldsol» og menighetssøster. Grunnla 23. april 1950 Kaupang Søndagsskole. Den arrangerte skirenn og årlige sommerutflukter. Startet og drev også Kaupang barneforening samt Peisklubben, som var en ungdomsklubb. Hver Sankthansaften rigget hun til et festlig arrangement med spill og leker for store og små på Huestranda. MS: ???

Johanna Ludvigsen (1933–2019). Født på Østbystranda. Telefondame på Tjølling sentral i 1949 til den ble nedlagt fem år etter. Begynte på Viksfjord stoppested i 1955. Betjente både postkontoret og jernbanestasjonen. Billettsalg og godsbetjening. Måtte håndtere alt fra reisegods til griseslakt og levende høner. Hadde også mange grinder å betjene. Glemte ikke en eneste gang å åpne eller lukke dem. Poststyrer i 1976 på Tjodalyng postkontor på Tjøllingvollen. På Viksfjord hadde hun vært alene, på Tjodalyng postkontor skulle hun styre et kontor med opptil tretten ansatte, budene iberegnet. Arbeidet i 21 år til hun gikk av med pensjon. MS: Nær Tjodalyng postkontor.

(Dette er del to, den første sto på trykk i avisa fredag)