Gå til sidens hovedinnhold

Larviks muligheter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere journalist i ØP, Per Nyhus, hadde forleden et glimrende innlegg i ØP, hvor han pekte på den store strømmen av turister til Larvik om sommeren. Siden Larvikdistriktet tydeligvis er så populært, forslår Per at vi burde legge til rette for at de tilreisende kan bo her hele året, i stedet for bare å komme på besøk. Så slipper de å ha to boliger, og slipper å reise for å nyte den flotte solkysten vår.

Forslaget er godt, av minst tre grunner:

For det ene får de et bedre bomiljø enn det for eksempel Oslo, kan tilby. Det gjelder ikke minst barnefamilier

For det andre slipper de å bruke mye tid på unødvendig reising.

For det tredje blir veinettet mindre belasta. Vi kjenner vel alle til bilkøene ut fra Oslo fredag ettermiddag, og inn mot Oslo søndag kveld.

Men det er ikke bare å sette seg ned og vente på at innflytterne skal banke på døra.

For at Larvik skal kunne konkurrere med andre kommuner, må vi være i tet innen tomte-/boligtilbud, kommunikasjoner, skoler og helsestell. Når det gjelder kommunikasjoner, har jeg mye til overs for den innsats som gjøres for å sette Larvik på kartet som importhavn til Norge. Når det gjelder helsestell, synes jeg Sandefjord har fått til et flott opplegg med Sandefjord Medisinske Senter. Noe lignende bør vi få til i Larvik.

Helt avgjørende for at dette skal bli vellykka, er at vi kan tilby relevante arbeidsplasser til de som flytter hit. Hvis folk skal dagpendle inn til Oslo, vil det jo bli enda mer reising enn i dag.

Larvik har i dag ei skeiv fordeling av arbeidsplasser, med for få arbeidsplasser for folk med høyere utdanning. Bedrifter med en stor andel ansatte innen administrasjon, forskning og utvikling bør derfor prioriteres i vår markedsføring. Ellers er offentlig sektor den sektoren som vokser sterkest i dag. Her er det et utall av store og små enheter, som kan fungere minst like godt utafor Oslo.

Utviklinga innen dataverdenen har gjort at ansatte i samme bedrift/på samme kontor kan jobbe sammen uten å være fysisk på samme sted. Videokonferanser, hvor folk ser og hører hverandre som om de er i samme rom, har blitt vanlig allerede.

Mange bedrifter kan ha nytte av å samarbeide med hverandre, selv om de driver med helt forskjellige ting. Datatilknytning, dataservice, møterom og kantine er noe alle bedrifter har bruk for. Jeg klapper for Treschow-Fritzøe, Agnesparken, Alfagruppen og Gaarder, som har lagt til rette med slike fellestiltak.

Jeg vet at det er folk i Larvik kommune som arbeider aktivt med å markedsføre kommunen vår som etableringssted. Kanskje ØP gjennom en reportasje med intervjuer kan fortelle mer om hva som blir gjort. Ikke minst synes jeg det ville være interessant å få vite mer om samarbeidet mellom kommunen og private aktører.

Det er selvfølgelig også motforestillinger til å få en vekst i Larviks folketall. Vi har det jo så godt som vi har det! Jeg ser det slik at hvis det skal skje en vekst i folketallet i Norge, er Larvik ett av de steder som peker seg ut. Her har vi store arealer, også med lite produktiv mark. Vi har en sentral beliggenhet og gode kommunikasjoner i alle retninger, både for gods- og persontransport, og, ikke minst, vi har noe av det beste klimaet i Norge.

Det vil være interessant å høre hva andre mener om hvilken utvikling vi bør strebe etter i Larvik kommune. En slik diskusjon bør tas før vi begynner å diskutere konkrete tiltak, og flest mulig bør med i diskusjonen.

Kommentarer til denne saken