Bybranner utløser meningsløs og brutal tap av verdier. Omstendighetene rundt brannen i Larvik bibliotek gjør ekstra dypt og vondt inntrykk på alle, og når røyken nå har lagt seg siver usikkerheten over oss; kan vi gjenreise biblioteket, eller må det bygges nytt?

Når kan vi igjen låne bøker, lese aviser, gå på oppdagelsesferd i litteraturhistorien og møte andre mennesker i så rike rammer biblioteket har tilbudt? Dessverre må vi vente en stund til før vi får svarene. En ting er dog sikkert; byen kan ikke vente med et minimumstilbud en fullverdig biblioteksløsning igjen er på plass. Det må letes etter en midlertidig plassering som kan gjøre ventetiden kortere og mindre smertefull.

Biblioteket er en av byens nøkkelfunksjoner og dets plassering i byen er uten tvil et politisk og byutviklingsmessig valg. Det er ikke uten grunn at mange nå engasjerer seg! I kraft av dette er også den midlertidige plasseringen et bypolitisk virkemiddel, og fordi det er det valget en skal gjøre først, håper jeg engasjementet blir like stort rundt dette.

I mitt hode er man nå tvunget til å blåse liv i et av byens altfor mange tommebygg. Kanskje kan et «pop-up»-bibliotek materialisere seg i stasjonsbygget eller i Domus-bygget? Finnes det muligheter på Alfred Andersen eller i en av de gamle skolene? Hvor lite skal til for å få et midlertidig tilbud i gang? Hvor omfattende må det være, hvor striglet må det være? Hvilke ringvirkninger kan det midlertidige tilbudet gi for omgivelsene, publikum og byen?

Det finnes en rekke interessante alternativer, om en er villig til å se situasjonen også som en mulighet. I tilfelle får vi på nydelig vis sett bærekraft i praksis. Både ved at gammel bygningsmasse rustes opp og gjenbrukes, men også ved at det så tydelig demonstreres hvordan vi må bygge våre nye bygg rause nok til å kunne huse fremtidig innhold på gjennomreise!