Viser til reportasje om Larvikslista den 24.9.2019 med tittelen «De var med å endre Larvik for 16 år siden: – Vi trenger politikere som vil dra i samme retning»

Foruten jernbanespørsmålet, som mange ex Larvikslista folk er så ekstremt opptatt av og som allerede er vedtatt i kommunestyret og som per dd og inntil videre har flertall for vedtaket fra møtet den 21.8.2019 og nå ihh. til valgresultatet, har jeg et spørsmål: Hvilke andre store nye saker og forhold kommer på politikernes bord i neste periode, som det ikke allerede ligger føringer på gjennom valgresultatet og stemmegivningen, gjør at Bård Jervan, Arne Bredvei, Per Bjønnes Kristiansen, Lars Ueland Kobro, Terje Svendsen m.fl. (les: kommentarer, debattinnlegg og replikker i ØP mm.) gjør det tvingende nødvendig for Ap å gå til sengs med H, med Sp som støtteparti?

Tror virkelig disse ex Larviksliste folka m. fl. at ikke hver og en eneste folkevalgt vil det aller aller beste for Larvik? Jeg har spurt Bård Jervan om det samme i spørsmål en på BedreLarviks facebook side i en kommentar uten å få svar...

Det budskapet som ex Larvikslista folk nå bedriver er vel alt annet enn det Larvikslista selv stod for som var en bred samling på tvers av mange partier og ideologi? (Bortsett fra Ap da, som slett ikke ville flytte ferja eller ha et nytt kulturhus, etter hva jeg har lært.)

At innbyggere engasjerer og er med i debatten er bra, men fremtoningen og kampanjen til disse ex Larviksliste folka, begynner nå å gi et inntrykk at de vet alt aller best.

Nesten synd de ikke stilte til valg som kommunestyrerepresentant i et parti denne høsten, så kunne de belære oss «vanlige folkevalgte» fra talerstolen og fremme løsninger som momentant ville fått oppslutning fra alle partier fra Rødt til FrP.... Er disse ex Larviksliste folka i dag en del av en gruppering som nærmest kan betegnes lobbyister?