Gå til sidens hovedinnhold

Larviksveien 17

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hus lever lenger enn vi som bor i dem. Derfor er myndighetenes og politikernes behandling av hva som skal bygges, hvor det skal bygges og hvordan det skal bygges så viktig for dem som skal bo eller arbeide der i lang tid, minst i 100 år! Politikken må skape gode bo- og arbeidsmiljø i det som bygges. Å bygge tett er ikke det samme som å bygge trangt. Og det må tas hensyn til både de generasjonene som skal bo der, naboskapet, og ikke bare utbyggeres fortjeneste i byggeprosjektene.

I forrige periode i planutvalget var det mange diskusjoner om å bygge tett, fortetting var fyndordet. Fortetting i de store byene er et miljømessig riktig grep rundt trafikknutepunkt for kollektivtrafikken. Hensikten er å redusere transportbehovet i dagliglivet.

I Larviksveien 17 i Stavern blei det typisk «pressa» inn en 4-mannsbolig på ei stor baktomt i en hage til en staselig villa. For å få til dette sånn arealmessig, etter de planer som gjaldt i området, ble det foreslått å bygge oppe på garasjene, altså garasjer i kjelleren. Det ga mulighet for 4 boligenheter i tillegg til villaen, ellers ville ikke dette gått. Så der satt vi i Planutvalget, med en søknad fra en villaeier/utbygger som ville strekke strikken så langt som mulig. Og det ble gitt byggetillatelse. Men det var et altfor «trangt» område for så mange boenheter, med tilhørende bilparkering og uteplass! Hvis det var feil i saksbehandling er det enda verre.

I ØPs reportasje sier dagens medlemmer i Planutvalget at det er synd på dem som har kjøpt disse boligene. Ja, og det blir masse byråkratisk arbeid for å bøte på dette. Så det beste er å unngå slike vedtak. Planutvalget kan sette foten ned for forslag, eller kreve lavere utnyttelse av slike eiendommer. Politiske vedtak av denne typen skaper dårlige boforhold og naboskap. Om dagens Planutvalg har lagt om strategien, er ikke godt å vite. Dagens planutvalgsleder fra Høyre er den eneste som var med på å gi tillatelsen. Byggesaken er en blant mange i forrige periode, der det var umulig å rokke særlig H, FrP og KrF, når det gjaldt det misbrukte uttrykket «fortetting».

Sp og SV fremma et fellesforslag i Planutvalget om å avvise søknaden. Det fikk bare tre stemmer, våre og en fra et splitta Ap. Hensikten med forslaget var at tomta ikke «tålte» fem boenheter, verken av hensyn til størrelsen eller naboskapet.

Men nå står nå bygget der og «byråkratiet» får mer å gjøre, både i kommunen og hos Statsforvalteren (fylkesmannen).

Kommentarer til denne saken