Senterpartiet er opptatt av å holde pumpeprisen på drivstoff nede. De prisene vi har hatt på drivstoff det siste året har ikke vært holdbare verken for bilister eller for bedriftene i anleggsbransjen. Derfor senker vi i statsbudsjettet veibruksavgiften på diesel og bensin og vi fjerner grunnavgiften på anleggsdiesel. Totalt kutter Senterpartiet og AP drivstoffavgiftene med litt over 2 milliarder kroner.

Ikke alle partier er enige med Senterpartiet i det. Høyre har i sitt alternative budsjett et avgiftsnivå på drivstoff og anleggsdiesel som ligger 3 milliarder kroner høyere enn det budsjettet som Ap, Sp og Sv er blitt enige om. De vil altså øke avgiftene på drivstoff, i en tid der folk har det krevende å få familieøkonomien til å gå opp. Dette snakker de selvfølgelig ikke særlig høyt om.

Det er viktig å få frem at selv om vi har redusert avgiftene så er vårt budsjett grønnere enn Høyre sitt alternativ. Mer avgift for vanlige folk er og dårlig klimapolitikk.

På grunn av den uroen som er rundt oss i Europa så vil nok drivstoffprisene holde seg høyere enn vi liker en stund fremover. Vi er glade for at prisene nå er en god del lavere enn det de har vært og at vi stadig oftere vil få pumpepriser som er tilnærmet normale.

Senterpartiet mener høyere avgift på bensin og diesel er helt feil løsning nå, tvert imot så vil vi redusere avgiftene. Det blir nå vedtatt i Stortinget, til glede for alle folk og bedrifter som er avhengige av bilen i hverdagen.