Utfører Erna, Bent og de andre i regjeringen god eller dårlig ledelse? Eller synes du at de har overlatt kriseledelsen til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet?

Vi leser fortsatt om folk som bor i hyttene sine, ungdom som ikke følger anbefalt avstand på en meters mellomrom, og så videre. Det er fortsatt mange som ikke har tatt inn over seg at korona utgjør en stor smittefare, og at den er dødelig for mennesker med dårlig immunforsvar. Vi hører også fagpersoner og andre mene at regjeringen ikke går langt nok, og tar til orde for å innføre enda strengere tiltak. Hovedparten av nordmenn befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene.

Vi kan illustrere dette med en fisk. Tenk deg at fiskens kropp fylles av alle oss som synes at tiltakene fra myndighetene er fornuftige. Ideelt burde alle tatt plass i kroppen, men vi nordmenn er individualister. Mange av oss er kritiske til å bli styrt av andre, er usikre på om tiltakene er faglig godt nok begrunnet eller betviler at korona er et problem. Kritikerne deler seg i hovedtrekk mellom dem som mener myndighetene har gått for langt og de som mener vi burde gått mye lenger.

De som mener regjeringen går for langt, eller fornekter at viruset er noen krise, er de som er plassert lengst frem i fisken. Det er de som butter imot alle tiltakene regjeringen setter i live, de vil bremse ned alle tiltakene, og det er de som kaller oss andre for hysteriske.

I halen finner vi dem som vil ha mer fart på sakene. De mener regjeringen gjør for lite, bruker for svake virkemidler, og vil innføre nye og strengere tiltak. Ved ryggfinnen står Erna, Bent og andre regjeringsmedlemmer og leder landet sammen med direktørene av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Fagfolkene er sersjantene med spisskompetanse innenfor sine fagområder. Regjeringsmedlemmene er generalene som skal se de faglige rådene i en større sammenheng: Hvordan vil tiltakene påvirke næringslivet, arbeidstagere, helsevesenet, landets økonomi, innbyggernes kriseforståelse og så videre?

Det er ikke noe poeng å innføre de strengeste tenkelige tiltakene fra dag-én dersom ikke innbyggerne mener det har noe for seg, og dermed saboterer det hele. En leder bør navigere slik at det er så kort avstand som mulig mellom hode og hale. De langt fleste av oss bør være innenfor fiskens kropp.

Det er alltid noen som ikke finner sin plass inne i fisken. I parallelle samfunn finner vi små grupper av konspirasjonsteoretikere og andre som har særdeles avvikende meninger. De kan for eksempel mene at viruset er konstruert av Trump for å svekke sine motstandere. Det

kan også være mennesker som mener at vaksiner ikke virker.

Det siste vi trenger i en krise er at rådene og forskriftene fra kriseledelsen blir satt i tvil. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet er tre tunge fagmiljøer fylt opp av fagpersoner som har større samlet kunnskap og faglig bredde enn hva enkeltpersoner vi ser uttale seg i mediene har. Skal vi som nasjon lykkes gjennom denne krisen på en god måte, må vi stå samlet og være lojale til ledelsen vi har, uansett om vi er enige eller ikke.

Det er mange kommuner som trenger hjelp. Har du anledning, så bidra i vår nasjonale dugnad og tilby din hjelp der du bor. Til dere som arbeider i helsevesenet: Takk for en fantastisk innsats, vi er stolte av dere og innsatsen dere gjør!