Gå til sidens hovedinnhold

Bare de fire storbyene har flere kirker enn Larvik

Artikkelen er over 6 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det er ingen overraskelse at det er et stort vedlikeholdsbehov på Larvik kommunes 14 kirker. Det har vært varslet tidligere, men det er likevel en negativ overraskelse at det står så ille til som dagens oppslag i ØP forteller om.

Nå roper kirkeverge Hans Onarheim for alvor varsku. Ikke mindre enn 100 millioner kroner mener han etterslepet på vedlikehold er. Det utarbeides en rapport som vil fortelle om triste tilstander og behov for store summer til både gamle middelalderkirker som Berg og Hedrum, og på våre nyere kirker, som Nanset kirke.

Våre kirker er flotte bygg som alle har vært sentrale i distriktets historie. Det er derfor både trist og uverdig at de forfaller. I så måte burde politikerne tidligere ha bevilget langt mer enn hva som er gjort. Problemene er skjøvet foran.

Larvik er ikke i noen særstilling. Behovet er skrikende landet rundt. Larviks største utfordring er antall kirker. I dag er det 14 kirker til de rundt 43.000 innbyggerne. Det er et svært høyt tall. Det er bare landets fire storbyer Oslo (74), Bergen (37), Trondheim (25) og Stavanger (20) som har flere. Kristiansand med sine 87.000 innbyggere har like mange som Larvik, mens betydelig større byer som Fredrikstad, Sandnes, Tromsø, Fredrikstad og Drammen har langt færre enn Larvik.

Med dette som bakgrunn, kan en si at Larvik har langt flere kirker enn hva det er reelt sett er behov for. Det understrekes av en annen sak i dagens ØP som forteller at ingen vil stille til valg i Langestrand menighet, og at kirken dermed står i fare for å miste all aktivitet. Men sett i lys av hva som skjedde da Langestrand kapell ble foreslått revet, er det lite trolig at det er vilje og mulighet til å gjøre noe med antall bygninger.

Sterkt økte bevilgninger må komme før eller senere. Ikke fordi folket har behov for alle kirkerommene, men fordi bygningene i seg selv har en historisk verdi. Det er kommunene og ikke statens ansvar å sørge for vedlikehold, og det er derfor enkel matematikk at behovet i Larvik er langt større enn i sammenlignbare byer. Det må i så måte gå ut over andre sektorer. Så spørs det da hvilken prioriteringsvilje våre lokalpolitikere har på området. Ikke minst når det nå nærmer seg valg og lovnadene normalt sitter løst.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.