Gå til sidens hovedinnhold

Ingen store tapere

Artikkelen er over 4 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Etter onsdagens formannskapsmøte tyder alt på at Grandkvartalet vil bli godkjent av kommunestyret i neste uke. Det gjenstår fortsatt noe politisk manøvrering for at et så bredt flertall som mulig skal stille seg bak det endelige vedtaket, men at det blir et flertall for Grandkvartalet er nå hevet over enhver tvil. Trolig ender det med at forslaget blir godkjent uten endringer.

Det er en klok avgjørelse, der mye tyder på at mange politikere har lagt merke til hva yngre mennesker i byen har ment. For det er ingen tvil om at uenigheten om prosjektet til en stor grad har vært å finne i forhold til alder. Mer enn politisk tilhørighet.

Debatten om Grandkvartalet har vært preget av store motsetninger, og tonen har til tider vært uforsonlig. Likevel våger vi påstanden om at det vedtaket vi nå er i ferd med å få ikke gir en situasjon der de markante motstanderne av prosjektet sitter igjen som de store taperne.

For selv om prosessen har vært tøff, har den også vært god, og resultatet er et prosjekt som har langt større kvaliteter enn det som var tilfellet for bare ett år siden. Det skal ikke minst de som har stilt mange spørsmål og hevet sine kritiske røster ha sin del av æren for.

Kommunens planavdeling fortjener også skryt for måten de har stått i stormen på, og jobbet fram et bedre prosjekt i dialog med både utbyggere og innbyggere. Det enorme engasjementet rundt prosjektet tjener Larvik til ære, ikke motsatt, som noen hardnakket hevder.

En stor del av debatten har handlet om høyder. Volum, størrelse og da i særdeleshet høyder, skaper både engasjement. Og motstand. Og selv om også det vi til daglig vil oppleve på gateplan, det som mest av alt er viktig for byutviklingen og håpet om å nærme seg Fjordbyvisjonen, også har vært framme, har det vært i for liten grad.

Debatten om høyder må være over når kommunestyret har tatt sin avgjørelse. Debatten og innspillene til utformingen av kvartalet, må imidlertid leve videre. Fortsatt med  mange røster, der både klapp på skuldra og motforestillinger har sin plass.

Når kommunestyret trolig sier ja til prosjektet spilles imidlertid ballen over til utbyggerne. Det er et stort ansvar de har tatt på seg, når de nå skal løfte det som kanskje er sentrums viktigste kvartal.

Vi håper utviklerne, med Jan Hansen og Finn Erik Røed i spissen hele tiden vil holde byutviklingsfanen høyt, og levere byrom og arkitektur med den kvaliteten de hele tiden har lovet. Og spille på lag med mange gode krefter i lokalsamfunnet.

Gjør de det kan Grandkvartalet bli et prosjekt hele Larvik kan være stolte av.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.