Det djerve valget

Artikkelen er over 5 år gammel

ØP mener

DEL

Årsmøtet i Frams hovedforening torsdag kveld ble akkurat så dramatisk som forventet. Det ble en regelrett kampvotering mellom to leirer. Den ene med fotballen som desidert spydspiss inn i de nærmeste årene, med alt det innebærer av prioriteringer. Den andre med en langt sterkere binding til det Fram som engang var. Tuftet på tradisjoner fra fleridrettslaget, og det «de andre» fryktet ville bli en nedprioritering av den fotballsatsingen som er i gang. Med minst mulig margin «vant» fotballgrupperingen, personifisert ved at Ragnar Blomquist ble ny leder på bekostning av Gro Mee Teigen, det «gamle» Fram sin kandidat.

Uansett – Fram er i dag en splittet klubb. Det har den i grunn vært i flere år. Særlig har forholdet mellom skøyter og fotball vært både uforsonlig og betent. Et resultat er at den en gang så sterke skøytegruppa, med et anlegg som en gang var av landets fremste, nærmest er radert bort.

Denne situasjonen er selvfølgelig svært ugunstig for Fram som klubb og merkevare. En av de viktigste jobbene den nye lederen Ragnar Blomquist og hans valgte menn og kvinner får, blir derfor å samle klubben og skape en felles entusiasme rundt det som skjer og skal skje.

Striden vi nå opplever i den tradisjonsrike foreningen, er på mange måter et resultat av en strukturendring i norske idrettslag som har pågått over år. Fram er nok et eksempel på hvor vanskelig det er å drive et stort og bredt anlagt fleridrettslag. Særlig når det legges inn en satsing rettet mot elite og toppidrett i tillegg til prioritering av breddeidrett i alle aldersgrupper.

Hvor dette ender er umulig å si. Det avhenger både av sportslig suksess på fotballbanen og hvordan foreningen klarer å utvikle anlegget i Framparken. Ikke minst hvordan pengene etter salget av gamle handelsskolen forvaltes.

I Fram-striden hadde begge leire gode argumenter. Det er viktig å ta vare på gode tradisjoner, og Fram har mange. Veldig spesiell ble kvelden fordi Gro Mee Teigen var den ene kandidatene. For ingen har vel gjennom foreningens 121 år markert seg så sterkt og godt i forhold til dugnadsånd og det å bygge både miljø og anlegg som hennes avdøde far, Reidar Teigen. En arv hun så gjerne vil videreføre. Det vekker følelser og beundring.

Alle organisasjoner som vil utvikle seg og skape noe nytt og spennende, det være seg frivillige lag, næringslivet eller det offentlige, må også frigjøre seg fra tradisjonen og det gamle. Det bestående må utfordres, og ikke minst må det prioriteres. Slikt kan smerte.

I Fram fotball er det de siste årene blitt jobbet for å løfte klubben og byens fotballnivå. Det er en lang vei igjen før man kan si at satsingen er vellykket, og den kan ende i grøfta. Men man har begynt å gå på en vei som kan bli spennende å følge. Ikke minst er det etablert et samarbeid med Abax-systemet som gir muligheter.

Med torsdagens valg er det gitt mulighet til å holde farten i satsingen, og ikke reise seg opp rett før hoppkanten. Så gjenstår det å se hvor man lander. Torsdagens valg var i så måte det djerveste og mest spennende.

Terje Svendsen

Ansvarlig redaktør

Artikkeltags