Vi har en rekke ganger berømmet Larvik Venstre for å kunne innta prinsipielle og viktige standpunkter i forhold som blant annet dreier seg om forskjellen mellom politikk og administrasjon. Vi synes endog at gruppeleder Hallstein Bast skal ha ros for sitt brede engasjement for Larvik kommunes virke. Men noen ganger bærer det så helt galt av sted.

Dette synes vi skjer til overmål når Bast klarer å bli opprø rt over at lederen av Ungdomsrådet i Larvik i tillegg har et politisk verv som leder for Sosialistisk Ungdom.

Mangt og mye godt kan sies om dagens ungdom. Det er imidlertid et savn vi er sikre på at også Bast istemmer, at så få av dem lar seg engasjere til politisk arbeid. Det finnes knapt oppegående ungdomspartier i Larvik lenger. Sosialistisk Ungdom er for tiden et hederlig unntak i så måte. Og konsekvensen av manglende partipolitisk ungdomsengasjement, er blant annet at partiene sliter med rekruttering og fornyelse.

Leder Thomas Misund Hansen i Ungdomsrådet har vist et engasjement vi skulle ønske langt flere ville la seg smitte av. Og det er Venstres Hallstein Bast og ikke ungdomspolitikeren Thomas Misund Hansen som blander kortene når Bast mener at det her skjer en rolleblanding. Lederen av Ungdomsrådet skal selvsagt ikke stå i noe ansvarsforhold til kommunestyrerepresentant Hallstein Bast. Tvert imot burde både Bast og andre kommunestyrerepresentanter til tider oppleve Ungdomsrådet som bå de brysomme og irriterende.

Vi er derfor fristet til å snu Basts kritikk tvert om. Kanskje det rett og slett ville være vitaliserende for Ungdomsrådet dersom det ble viktig hvilke politiske standpunkter og holdninger lederen måtte ha. Hvor spennende ville det ikke vært dersom Unge Høyre satt med lederen ett år for så etter politisk debatt å bli avløst av noen med annet standpunkt.

Vi er redd Hallstein Bast, forhåpentligvis ufrivillig, har gjort seg til talsperson for en holdning som setter tradisjonelt partipolitisk arbeid i miskreditt. Nettopp den sterkt fallende deltagelsen av unge mennesker spesielt ved kommunevalg, burde bekymre Venstre som nettopp har en svæ rt stolt historie i så måte.

Thomas Misund Hansen sier i dagens ØP at kritikken fra Hallstein Bast kan føre til at han trekker seg som leder for Sosialistisk Ungdom i Larvik. Det håper vi ikke skjer. Larvik trenger isteden langt flere aktive ungdommer som engasjerer seg i lokalpolitisk arbeid. Selvfø lgelig vil disse være fulgt valgbare til Ungdomsrådet; det skulle jo bare mangle.