Valgkamp og sommervarme er ofte uheldige kombinasjoner. På annen måte kan vi ikke forstå den høyrøstede reaksjonen stortingsrepresentant Anne Helen Rui (Ap) og Høyres stortingskandidat, Tønsberg-ordfører Hans Kr. Hogsnes, har kommet med etter at landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen ville vurdere om også norske bønder skulle kunne dyrke hamp.
Foranledningen er et utspill fra «Foreningen for norsk hampebønder». Godt hjulpet av Miljøpartiet De Grønne inviterte gartnerelev Kim Gebecke fra Stokke pressen til besøk i et plantefelt med 3.000 høyreiste men ulovlige hampplanter. Deretter ble plantene røsket opp med rota og fraktet til politiet i Tønsberg. Her anmeldte hampdyrkerne seg selv for å utfordre det norske dyrkingsforbudet.
I motsetning til de to nevnte politikerne er vi imidlertid i stand til å se at forslaget om hampdyrking kan være meget konstruktivt i et værbitt land som Norge. Selv politikere i gryende valgkampstemning bør kunne unngå å forveksle industriell hamp med den planten som brukes til å fremstille de narkotiske stoffene marihuana og hasj. Riktignok har biologien fått trangere kår norsk skole, men det finnes altså en rekke ulike sorter innen plantefamilien som bærer den latinske fellesbetegnelsen cannabis. Bare én av disse tallrike plantene kan brukes til å fremstille narkotika. Den ønsker både Rui, Hogsnes og Østlands-Posten et fortsatt forbud mot.
Den industrielle hampen har derimot lange tradisjoner i norsk landbruk. Planten har vært kultivert siden tidlig i vikingtiden, og det er gode grunner til at en rekke land nå åpner for slik produksjon. Planten er motstandsdyktig, vokser fort og kan danne grunnlag for en svært miljøvennlig landbruksproduksjon. I tillegg, som også har vært Hanssens poeng, kan industriell hamp bli en liten brikke i det produktmangfold som vil danne basisen for et fremtidig økonomisk og miljømessig bærekraftig norsk landbruk.
Det finnes overhode ingen sammenheng mellom industriell hamp og økt narkotikamisbruk. Derfor har da også EU, med unntak av Sverige, åpnet for en slik produksjon. I tillegg pågår det en omfattende internasjonal forskning for utnyttelse av miljøvennlig hamp i stadig nye produkter. Hamp brukes i dag til fremstilling av rundt 25.000 ulike produkter, som mat, drivstoff, husbygging og moderne bilproduksjon
De fremtidige stortingskollegaene Rui og Hogsnes synes altså i fullt alvor å mene at hampdyrking vil være uttrykk for en mer liberal narkotikapolitikk. Vi våger imidlertid å påstå at politikernes motstand mot en plante som riktignok kan benyttes til mangt, bare ikke rus, skyldes deres eget behov for å vise narkotikapolitisk handlekraft. Gjennom å tordne mot landbruksministerens vilje til å bidra til et mer fleksibelt og miljøvennlig jordbruk, tror åpenbart Rui og Hogsnes at de henter kriminalpolitiske poenger.
Det er godt valgkampen ikke varer lenger enn til 9. september.