Gå til sidens hovedinnhold

Fri eller bundet?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det ble en politisk thriller av de sjeldne da kommunestyret onsdag formiddag avgjorde vinterens mest betente sak – ja eller nei til å bygge transportterminal på Sika-tomta. Eller mer korrekt – om saken skulle behandles som en byggesak, som ville gitt ja til å bygge nå, eller en plansak. Det siste ble vedtatt med knappest mulig margin, 22 mot 21, og gjør at det nå må gås ytterligere runder, flere forhold må belyses mer grundig, og det hele vil da også ses mer i sammenheng med den plan for hele området som kommunestyret har bestilt.

Les også

Ta en ekstra runde!

 

Det ble en engasjert debatt og konstruktiv i kommunestyret. Ja, med få unntak har det gjennomgående vært en god og saklig meningsutveksling også i ØPs spalter og i sosiale medier. Og selv om terminalmotstanderne har dominert voldsomt i de offentlige debatten, så har fargelegging av språk vært klart innenfor det som bør være tillatt i en engasjert meningsutveksling.

Hva selve vedtaket vil innebære, og hvilke konsekvenser det får, gjenstår å se. I kjølvannet av saken kommer det bl.a. en behandling i kontrollutvalget når det gjelder selve prosessen. Og hva som nå skjer med de arbeidene som allerede er satt i gang på Sika-tomta, og hva det får å si for Larvik havn og dens ledelse, skal vi ikke spekulere i nå.

Les også

Jublet etter Sika-thriller: – Fornuften har seiret!

 

Det er mange interessante aspekter ved stemmegivningen. Utfallet var uvisst til siste slutt, og det fordi de store partiene valgte helt forskjellige inngang til den avgjørende behandlingen. For mens Arbeiderpartiet, som de som oftest gjør, bandt sin gruppe, så gjorde Høyre og Frp ikke det.

Til tross for at Ap mer enn noen andre har blitt utsatt for kraftig verbal beskytning, ikke minst fra det som må antas å være fra partiets gamle kjernevelgere på Torstrand, så var det ingen nøling fra dem som talte for Sika-terminal nå.

Les også

Trekker i nødbremsen for godsterminal – kan gi flere års utsettelse av planene

 

Det kan selvfølgelig være et resultat av at alle er unisont enige i partiet. Eller at det er et resultat av det som av motstandere yndes å kalle partipisk, innad for samhold og solidaritet, der flertallet avgjør. Det ville overraske om ikke det siste er tilfelle.

Representantene i kommunestyret er valgt inn både som representanter for et parti og dets program, men også som selvstendige mennesker. For når folk velger parti, og gir sine ekstra kryss på listene under valgene, så er det fordi de har en tillit til de folkene som står der. Særlig er et kommunevalg et personvalg.

Derfor har vi sans for at den enkelte skal få stemme etter sin egen overbevisning, selv om det går på tvers av flertallet i et parti.

I dag var det, i hvert fall hvis en legger til grunn de enkelte representantene i kommunestyret, et klart flertall i både Høyre og Frps grupper for å si nei til Sika-terminal nå. Og hadde partiene brukt Ap-oppskriften, ville flertallet vært langt klarere enn det som nå ble vedtatt. Men også om vi tenker oss motsatt vri, at Ap hadde gitt sine representanter en fri rolle, ville det også sørget for at flertallet hadde blitt langt klarere enn 22–21.

Også i dette lyset framstår dagens vedtak som godt.

Kommentarer til denne saken